Gå direkt till innehåll
Pandemin visar hur viktig den lokala butiken är

Nyhet -

Pandemin visar hur viktig den lokala butiken är

Matbutiker, mackar och post spelar stor roll för att alla delar av Sverige ska fungera. Särskilt viktiga blir de under en kris, visar Tillväxtverkets nya rapport Kommersiell service ger robustare samhälle.

–Dagligvarubutiker har ofta en roll som är större än själva butiken, eftersom den fungerar som ett nav, ett kontaktnät, för bygden. En viktig slutsats när det gäller serviceförsörjning är att det krävs en väl fungerande service i vardagen för att den också ska fungera när det uppstår en kris, säger Pär Ove Bergquist, koordinatorför servicefrågor på Tillväxtverket.

Tillväxtverket ser ett behov av ökad kunskap om den kommersiella servicens betydelse för ett fungerande och robust samhälle, särskilt ur ett lokalt perspektiv. Rapporten är ett resultat från intervjuer som Tillväxtverket låtit göra bland kommuner och andra organisationer för att undersöka hur dessa ser på vikten av fungerande kommersiell service. Förhoppningen är att resultaten av studien ska ge en djupare förståelse för den kommersiella servicens betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i vardag och kris, men också hur dessa funktioner kan stärkas framöver.

Service viktig för ett robust samhälle

Rapporten beskriver att tillgängligheten till service idag är stabil men icke-robust. Servicen i landsbygderna är på en ”miniminivå” som inte kan minska utan att det får konsekvenser för möjligheterna att bo och verka på landsbygderna i Sverige – särskilt i händelse av kris.

Rapporten konstaterar att den kommersiella servicen är viktig för ett robust och motståndskraftigt samhälle.

– En nedläggning medför att befolkningen i vissa landsbygder får mycket långt att åka till närmsta alternativ. Det drabbar inte bara äldre utan det blir svårt för många människor och företag, säger Pär Ove Bergquist.

Rapporten summerar tre slutsatser:

1) Den kommersiella servicen måste fungera i vardag om den ska fungera i kris.

2) Servicens betydelse för samhällets robusthet och motståndskraft måste uppmärksammas ur ett systemperspektiv. Den kommersiella servicen är beroende av infrastruktur som el, transporter och bredband.

3) Det behövs samordning mellan region, länsstyrelse och kommuner för att tillgången till kommersiell service ska fungera. Detta är viktigt i diskussionen om kopplingen mellan kommersiell service och krisberedskap, då dessa båda sakområden ofta hanteras inom olika politikområden.

Fakta

Kommersiell service är dagligvarubutiker, drivmedelsstationer samt ombud för post/paket, apotek och betaltjänster. Kommersiell service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Läs gärna mer här tillvaxtverket.se/service

Här finns rapporten Kommersiell service ger robustare samhälle - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Vill du veta mer, kontakta Pär Ove Bergquist 08-6819589

parove.bergquist@tillvaxtverket.se

Ämnen

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige