Gå direkt till innehåll
Regionalfonden finansierar nya projekt som ska hjälpa samhällsomvandlingen i norra Sverige

Nyhet -

Regionalfonden finansierar nya projekt som ska hjälpa samhällsomvandlingen i norra Sverige

Femton nya projekt i Västerbotten och Norrbotten har beviljats finansiering av EU:s regionalfond. De får sammanlagt 124,1 miljoner kronor och flera projekt ska arbeta med de utmaningar som följer av den gröna omställningen och samhällsomvandlingen i norra Sverige.
-
Behoven som uppstår till följd av samhällsomvandlingen är stora inom alla områden, säger Malin Ylinenpää, programansvarig Regionalfonden i Övre Norrland.

Beslutet om de 15 projekten togs förra veckan och nu har Regionalfonden i Övre Norrland därmed finansierat projekt för över 540 miljoner kronor under det senaste året. Tillväxtverket är med i arbetet med samhällsomvandlingen på flera sätt genom olika uppdrag och i norra Sverige bubblar det rejält just nu.

- Det händer otroligt mycket i Norrbotten och Västerbotten just nu. Det är verkligen en spännande tid! Behoven som uppstår till följd av samhällsomvandlingen är stora inom alla områden; infrastruktur, bredband, energiomställning, forskning, innovation och kompetensförsörjning för att nämna några, säger Malin Ylinenpää, programansvarig för EU:s regionalfond i Övre Norrland.

Utmaningarna som uppkommer av den snabba omställning förstärks av Norrbottens och Västerbottens långa avstånd och glesa befolkningsstruktur. Här blir Regionalfonden viktig för aktörerna i norra Sverige.

- Projekten som har fått finansiering består bland annat av satsningar på cirkulär ekonomi. Att på ett effektivt sätt kunna minska resursanvändning och ta vara på spillprodukter och överskottsenergi blir en väldigt viktig del om vi ska kunna nå den gröna omställning vi eftersträvar. Vi märker att viljan att samverka kring utmaningar och möjligheter med koppling till det som händer nu är stor och vi har flera projekt som drivs i samverkan av väletablerade och kunniga aktörer inom våra två län, säger Malin Ylinenpää och fortsätter:

- Men även om en stor del av de medel som har beviljats så här långt starkt knyter an direkt till den omställning som sker, så finns det fortsatta behov. En sån sak är till exempel att investera i insatser som bidrar till att minska sårbarheten hos näringslivet. Det kan ske genom en breddad och diversifierad arbetsmarknad.

Det är Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland som har prioriterat de 15 projekten bland 29 ansökningar som kom in under våren. Nästa utlysning inom Regionalfonden Övre Norrland öppnar 8 augusti, men redan nu går det att ta del av utlysningstexterna hos Tillväxtverket.

Tre av femton projekt som har beviljats finansiering i Övre Norrland:
Game attraction North 2023
Samverkansprojekt mellan Science City Skellefteå AB, Boden Business Park AB, Luleå Business Region AB och Umeå kommun.
"Ett stort nationellt fokus ligger nu på Industrietableringarna i Norra Sverige. Det kräver en massiv inflyttning till regionen. För det ska lyckas krävs en diversifierad och bred arbetsmarknad, något en stark och konkurrenskraftig spelbransch under tillväxt kan bidra till. Målet är att skapa en livskraftig och växande spelbransch i regionen med nya innovationer, fler internationella avtal och fler anställda. Det ska bidra till regionens attraktion, ökad jämställdhet och inkludering, grön omställning samt en diversifierad arbetsmarknad."

Uminova eXpression AB - Kreativ kraft för grön omställning
"Projektet ska accelerera den gröna omställning i övre Norrland genom att stimulera entreprenörskap och nya innovationer inom kulturella och kreativa branscher. Det ska också skapa förutsättningar för företagens innovationskraft att berika andra sektorer. Projektet ska ge stöd till affärsutveckling, internationalisering och stärkt sektorsöverskridande samverkan i första hand mellan kulturella och kreativa branscher och industriföretag i den gröna omställningen."

Energikontor Norr AB - Greenably
Ett samverkansprojekt mellan Energikontor Norr, Luleå tekniska universitet och Winning Innovation i Lund AB.
"Företag och offentliga aktörer står inför utmaningen att snabbt och omfattande ställa om till mer hållbara och resurseffektiva verksamheter. För att omställningen ska lyckas måste behovsägare och lösningsleverantör mötas för att tillsammans utveckla teknik- och tjänstelösningar."

Kontakt
Malin Ylinenpää
förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige