Gå direkt till innehåll
Regionernas framtida fokus är hållbart och unikt

Nyhet -

Regionernas framtida fokus är hållbart och unikt

Sveriges regioner vill ha en framtida regional tillväxtpolitik som bygger på deras unika förutsättningar och behov. Regionerna pekar också på vikten av hållbarhet och att rusta sig bättre för att klara av snabba förändringar och kriser. Det visar en publikation som Tillväxtverket har tagit fram utifrån regionernas egna inspel.

Nu kommer populärversionen Regionernas framtida fokus – regionalt tillväxtarbete efter 2020. Den bygger på ett regeringsuppdrag som Tillväxtverket har arbetat med under hösten och visar på de framtida behov och prioriteringar som Sveriges regioner har redovisat.

– Det som slår oss är att regionernas framtida prioriteringar är så pass lika över landet, trots att både vi och de ser att förutsättningarna skiljer sig åt. Styrs och begränsas regionerna i för hög grad av nationella och europeiska satsningar? Är det finansiering snarare än faktiska behov som styr regionernas prioriteringar, frågar sig Sara Nordin, utredare på Tillväxtverket.

– Det är förmodligen ingen slump att i princip alla regioner satsar på smart specialisering, när det har varit ett krav från EU för att ansöka om pengar från de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Bara för att ge ett exempel, säger Sara Nordin.

Många regioner lyfter det platsspecifika och de olika förutsättningar som finns i Sveriges regioner.

– Om vi inte ser regionernas unika behov, har vi på nationellt plan svårt att utforma insatser och verktyg för att hantera de regionala skillnaderna. Kunskap om regionernas framtida prioriteringar och insatser är därför viktig, säger Lars Wikström, avdelningschef på Tillväxtverket.

Regionerna trycker på att den regionala tillväxtpolitiken i framtiden behöver ha ett bredare synsätt på vad tillväxt är och hur den skapas i regionerna. För många är FN:s globala mål, Agenda 2030, centrala för att nå hållbar utveckling på den regionala nivån.

Ladda ner Regionernas framtida fokus – regionalt tillväxtarbete efter 2020.

För mer information kontakta:

Sara Nordin, telefon 08-681 92 88

Ingrid Arltoft Henriksson, telefon 08-681 94 98

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se 

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige