Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Riksdagen har beslutat att Skatteverket blir ansvarig myndighet för det ordinarie stödet till korttidsarbete

Riksdagen fattade den 23 februari beslut om att Skatteverket från och med den 1 april 2022 tar över hanteringen av framtida ansökningar av stöd till korttidsarbete. Beslutet innebär att riksdagen godkänner den proposition som regeringen la fram i december.

Skatteverket ska i och med detta från och med den 1 april bland annat pröva frågor om godkännande, preliminärt stöd och ytterligare stöd samt ersättning för kostnader för kompetensinsatser enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

Tillväxtverket kommer att avsluta handläggningen av alla ärenden av det tillfälliga krisstöd som gällt under perioden mars 2020 till september 2021, samt de ansökningar som avser det ordinarie stödet för korttidsarbete som inkommit till Tillväxtverket fram till 31 mars 2022.

Riksdagen har också röstat igenom regeringens proposition om att häva karensen för de företag som tidigare varit i stödet. Detta innebär att den arbetsgivare som mottagit stöd för korttidsarbete under perioden mars 2020-september 2021 kan beviljas stöd om kraven i övrigt är uppfyllda. Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2022 och ansökningar hanteras då av Skatteverket.

Läs mer hos Skatteverket:

Stöd vid korttidsarbete | Skatteverket

Regeringens proposition om att Skatteverket blir handläggande myndighet för korrtidsstödet:

https://www.regeringen.se/ratt...

Regeringens proposition om slopad karens:

https://www.regeringen.se/ratt...

Ämnen

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige