Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Så har EU:s regionalfond bidragit till utveckling i Skåne och Blekinge

Låg produktivitet, låg sysselsättningsgrad och stora skillnader inom regionen. Det är tre huvudutmaningar för hållbar regional utveckling i Skåne och Blekinge. En ny rapport  sammanfattar vad EU:s regionalfond har finansierat i området under 2014-2020 för att förhindra att utmaningarna växer.

Under sju år har EU tillsammans med regionala offentliga och privata aktörer investerat drygt 12 miljarder kronor i mer än 1000 projekt i hela Sverige.

-Regionalfonden är ett viktigt verktyg för att möta de regionala utmaningarna som finns i Skåne och Blekinge. Fonden möjliggör för projekten att göra ett större avtryck än vad de kanske hade kunnat göra utan den här finansieringskällan, säger Lorraine Jonis, programansvarig för Skåne-Blekinge.

Rapporten ger en överblick av vilka insatsområden och projekt som pengarna har gått till. Den visar också upp projektens resultat och beskriver hur insatserna styrdes om när pandemin slog till. En karta visar var de totalt 1 622 företag som har fått stöd genom EU-projekten, finns någonstans. Vi får också ta del av illustrativt presenterade siffror över branscher som företagen finns inom.

-Det var extra roligt att lära oss mer information om de företag som fått stöd via fonden. I den här rapporten kan vi se var företagen befinner sig rent geografiskt, men också vilka branscher de tillhör, säger Lorraine Jonis.

Nu väntar en ny programperiod runt knuten, med nya investeringar, insatsområden och mål.

-Många projekt som medfinansieras av Regionalfonden 2014-2020 fortsätter fram till 2023, så vi kommer fortsätta följa dem samtidigt som vi startar den nya Regionalfonden Skåne-Blekinge 2021-2027. Det ska bli väldigt roligt. Vi ser mycket fram emot att berätta om det nya programmet på vårt lanseringsevent 5 maj, säger Lorraine Jonis.

Länk till rapporten i sin helhet:

https://tillvaxtverket.se/eu-p...

FAKTARUTA:

För att möta utmaningarna har regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge finansiering gått till fem insatsområden:

•Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

•Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag

•Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

•Öka tillgången till, användningen av och kvalitén på bredband samt informations- och kommunikationsteknik

•Hållbar stadsutveckling

Ämnen

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige