Gå direkt till innehåll
Så kan turister få information om brandläget

Nyhet -

Så kan turister få information om brandläget

Text om eldningsförbud på kinesiska? Uppdateringar av brandläget i Sverige? Vi har samlat länkar till aktuell information på flera språk som turismföretag och andra kan använda när de möter våra besökare.

Det brinner på många platser i Sverige och det råder eldningsförbud i hela landet. Myndigheter och organisationer samarbetar just nu för att information om det aktuella läget når fram till alla som berörs.

Vi har flera uppdrag som ska stärka entreprenörskapet inom besöksnäringen och ansvarar för turiststatistiken i Sverige. Tillväxtverket är också ett nav för kontakter med besöksnäringsorganisationer och turismföretag.

Här är en sammanställning med länkar till praktisk information på flera språk som kan användas av besöksnäringens organisationer och turismföretag i arbetet med att informera besökare i Sverige om det aktuella läget. 

Visit Sweden har också aktuell information på sin webbplats www.visitsweden.com.

Sprid gärna det här vidare så gör vi det tillsammans enklare för turismföretag och alla de som möter våra besökare att hjälpa till med viktig information om brandläget.

Om Tillväxtverkets arbete för turism och besöksnäring

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige