Gå direkt till innehåll
Så lockar du industrin till din kommun eller region

Nyhet -

Så lockar du industrin till din kommun eller region

Närhet till grön energi, närhet till smarta transporter och att platsen har en attraktiv helhet. Det är receptet för att just din region eller kommun ska locka till sig framtidens industri enligt Tillväxtverkets rapport "Platsens betydelse för industrin – framtida vägval för kommuner och regioner".

Var framtidens industri finns, beror på hur vi idag utformar platsen, visar rapporten. Industrin vill troligen ha tillgång till kluster av olika typer av företag, för att kunna samarbeta och tillsammans producera mer hållbart och cirkulärt. Ett annat behov är mark nära smarta kommunikationer för både gods och människor. 

Industrin finns i alla Sveriges kommuner. Därför kan kommuner, regioner och myndigheter göra mycket för att skapa rätt förutsättningar för framtiden. Det är tydligt att samhällsplanering då blir en viktig kugge i platsens attraktiva erbjudande.

– Förutom resurser som är starkt kopplade till själva industrin, dyker den attraktiva platsen upp som en viktig dimension. Där spelar vacker natur, ett rikt kulturliv och bra skolor stor roll för att industrin ska locka den arbetskraft den vill ha, säger Daniel Fahlander, koordinator på Tillväxtverket.

För att bli attraktiv för framtidens industri, ser rapporten att kommuner, regionerna och staten har viktiga uppgifter att arbeta med.

– Några av råden till kommunerna är, förutom att satsa på attraktiva miljöer, att ha en smidig bygglovsprocess. Det lockar till sig företag liksom att det finns reserver av byggklar mark nära kommunikationer, säger Olof Billebo, handläggare på Tillväxtverket.

Råden till regionerna är att tillsammans med kommuner se vilka regionala stråk som behöver bli starkare och göra det lättare att resa mellan mindre industriorter och större städer.

Sverige som land har en avgörande roll att underhålla och bygga ut infrastruktur. Tillgång till leveranssäker el blir också allt viktigare för industriföretagen. På många håll i landet är bristen på el en begränsning för att industriföretagen ska kunna etablera sig på platsen, visar rapporten. 

Rapporten "Platsens betydelse för industrin – framtida vägval för kommuner och regioner"Mer information
Daniel Fahlander,
072 - 239 66 23
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Olof Billebo
076 - 891 90 77
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige