Gå direkt till innehåll
Samarbete viktigt för kontroll av korttidsstödet

Nyhet -

Samarbete viktigt för kontroll av korttidsstödet

Stöd till korttidsarbete i samband med coronapandemin är det enskilt största krisstödet riktat till företag i svensk historia. Det är naturligt att stödet granskas och vi välkomnar alla möjligheter att utveckla och förbättra vårt arbete.

Avgörande för att kunna leverera på uppdraget har varit det nära samarbete som Tillväxtverket haft med flera myndigheter, både för att förhindra fusk och för inlåning av kompetens. Samarbetet med Skatteverket och Bolagsverket, som bland annat har inneburit inlåning av personal, haft stor betydelse för utveckling av kontrollsystemen för stödet och för att bygga upp en långsiktig organisation. Även inlånad personal från Polisen har stärkt upp kontrollorganisationen på myndigheten.

Rätt stöd till rätt företag

Tillväxtverkets uppdrag innebär att myndigheten ska betala ut rätt stöd till rätt företag, på ett skyndsamt och rättssäkert sätt. Samtidigt måste eventuellt fusk och försök till bedrägerier tas på största allvar och stoppas.

- Det har varit viktigt att hitta en balans mellan kontroller och utbetalningar. Pandemin satte många företag i en mycket svår sits, och de var i behov av stöd så fort som möjligt. Handläggningen måste därför vara både snabb och noggrann, men prioriteringen har hela tiden satt noggrannheten först, säger Niklas Kjellberg, presschef på Tillväxtverket.

Viktigt myndighetssamarbete

Tillväxtverket har veckovisa avstämningar med Polisen och Åklagarmyndigheten för att motverka att stöd betalas ut felaktigt och för att förhindra fusk och bedrägerier. Tillväxtverket ingår också i en myndighetsgemensam samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Tillväxtverket, Ekobrottsmyndigheten, Polisen och Kronofogdemyndigheten. Samarbetet syftar till att så långt det är möjligt förebygga och förhindra att coronarelaterade stöd betalas ut till brottslig verksamhet. Hittills har samarbetet lett till att Tillväxtverket polisanmält drygt 200 ärenden med misstanke om försök till bedrägeri.

Alla tips bearbetas och värderas

I samband med utbetalningar av stödet har Tillväxtverket mottagit många tips om misstänkta försök till fusk. Alla tips tas om hand, granskas och värderas utifrån en metodik som arbetats fram i samarbete med andra myndigheter. Varje tips från privatpersoner och underrättelser från andra myndigheter som inkommit bedöms både i fråga om trovärdighet och om det går att leda till återkrav eller avslag. Ett tips i sig är inte tillräckligt för att begära tillbaka stödet. Det avgörs av vad som framkommer i den fördjupade utredningen av det sökande företaget. Inkomna tips har lett till återkrav i 700 ärenden, 223 polisanmälningar och gett 120 avslag.

- De kontroller som görs utgår från det lagrum som idag finns i stödet. Vi hoppas att framtida utvärderingar av krisstöden kommer att ge värdefulla insikter kring hur lagstiftning och kontroller kan förbättras och förstärkas framöver, säger Niklas Kjellberg.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige