Gå direkt till innehåll
Samhälle i omställning kräver smart planering

Nyhet -

Samhälle i omställning kräver smart planering

Imorgon den 1 juni håller Tillväxtverket en digital konferens under temat Tillväxt kräver planering. En programpunkt är Region Halland som presenterar sitt arbete att fungera som nav för smart planering av mark och el.

Programmet bjuder på omvärldsspaningar, både globala och lokala. Business Sweden, Näringsdepartementet och regioner är på plats för att dela med sig av sin kunskap.

Region Halland har med finansiering från Tillväxtverket satsat på helt nya arenor när det gäller hur man strategiskt vill använda marken inom regionen i framtiden.

– Halland är litet till ytan men har stark tillväxt i en bredd av branscher. Befolkningen ska växa och samtidigt är tillgången till mark och energi begränsad. Hur ska det gå till? Vi bestämde oss för att arbeta över gränser och skaffa oss mer kunskap. Tillsammans med alla sex kommuner och länsstyrelsen kunde vi identifiera framtida behov av mark och el, säger Ann Mårtensson, processledare, Region Halland.

Vill du veta mer om hur Region Halland har jobbat med sin strategiska planering? Lyssna gärna på seminariet. Det går att koppla upp sig direkt mot sändningen. Du kan också läsa om Halland i vår Utvecklingsguide Halland samverkar för bättre näringsliv - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

På seminariet presenterar vi även den nya rapporten När lagar och regler faller ut olika. Där undersöker vi vilka steg företag behöver ta för att kunna göra sin investering när det gäller att använda mark och få tillgång till el. Här är länk till seminariet. Tillväxt kräver planering - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

För mer information, kontakta: Daniel Fahlander daniel.fahlander@tillvaxtverket.se eller 08-681 96 64

Ämnen

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige