Gå direkt till innehåll
Sju möjligheter att söka EU-finansiering i hela Sverige

Nyhet -

Sju möjligheter att söka EU-finansiering i hela Sverige

Driver du projekt som bidrar till sysselsättning och tillväxt? Just nu erbjuder sex olika EU-program, med stor geografisk spridning i landet, sju möjligheter att söka finansiering.

Det handlar om att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, bredbandssatsningar, att stödja små och medelstora företag att växa, främja hållbara transporter, stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi bland annat genom att främja energieffektivitet och användningen av förnybar energi.

Tillväxtverkets aktuella EU-utlysningar

Eufonder.se – guide till EU-programmen i Sverige 

Inspiration och resultat från EU-projekt

Ämnen

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige