Gå direkt till innehåll
Foto: Skellefteå kommun
Foto: Skellefteå kommun

Nyhet -

Skellefteå hamn får närmare 97 miljoner kronor av EU för att satsa på hållbara transporter

Skellefteå hamn och projektet Port of Skellefteå har beviljats 96 860 208 kronor av Tillväxtverket och EU:s regionalfond i Övre Norrland för att utveckla verksamheten. Investeringen ska göra det möjligt för företag i området att skicka och ta emot varor från marknaden i Europa med olika transportslag.

Just nu pågår den gröna omställningen till en fossilfri industri i norra Sverige och för att det ska kunna genomföras är klimatanpassade transportmöjligheter en grundförutsättning. De stora industriella satsningarna som görs kräver en utbyggnad av transportinfrastrukturen i hela regionen.

Investeringarna kommer bland annat omfatta ett nytt järnvägsspår som ska göra det möjligt att lasta om varor mellan järnväg och sjöfart. En förlängd kaj kommer att innebära att hamnen kan ta emot större fartyg med utökade containertransporter som positiv effekt.

- Investeringarna i Skellefteå hamn är en viktig satsning. Inte bara för nyetableringarna som just nu sker, utan även för det övriga näringslivet i regionen som får bättre möjligheter att frakta varor på ett hållbart sätt. Det stärker exempelvis möjligheterna till hållbar import och export, säger Malin Ylinenpää, programansvarig för regionalfondsprogrammet Övre Norrland.

Även efterfrågan på lagring och hamntjänster ökar från sågverken, och Northvolt, Europas största batterifabrik, kommer ta emot importgods via hamnen. De containrar som tas emot av Northvolt och i sin tur ska lämna hamnen kommer sedan kunna nyttjas av den lokala exportindustrin när de vill skicka transporter.

När Northvolts anläggning är i full drift kommer det innebära en godsökning med mellan 6–700 000 ton jämfört med 2020. Tillsammans med volymen på sågade trävaror och övriga nyetableringar, bör hamnens volymer kunna öka till 1,5 miljoner ton. Det kan jämföras med de nuvarande 400 000 ton som hamnen hanterar. I samband med Norrbotniabanans utbyggnad och nya järnvägsstickspår, planeras även en ny terminal för vägtransporter i hamnområdet. Det är viktig del i transportsystemet väg, sjöfart och flyg.

Kontakt
Malin Ylinenpää, programansvarig Regionalfonden Övre Norrland
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Fakta om programmet
EU-programmet Övre Norrland erbjuder projekt att söka finansiering för insatser inom forskning och innovation, digitalisering, utveckling av små och medelstora företags konkurrenskraft och kompetensförsörjning. Det kan även handla om bredbandsutbyggnad, att främja förnybar energi, utveckla smarta energisystem, cirkulär ekonomi samt transportinfrastruktur.

Geografiskt område
I programområdet Övre Norrland ingår regionerna Västerbotten och Norrbotten.

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027
196,3 miljoner euro.

40 procents medfinansiering
EU och Regionalfondens andel av finansieringen kan vara max 40 procent. Resterande finansiering kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige