Gå direkt till innehåll
Socialt entreprenörskap  stärks i treårigt uppdrag

Nyhet -

Socialt entreprenörskap stärks i treårigt uppdrag

Sociala företag ska få bättre tillgång till affärsutveckling, rådgivning och kompetensutveckling. Det är en del av innehållet i ett nytt treårigt uppdrag för socialt entreprenörskap som omfattar cirka 60 miljoner kronor.

Uppdraget är ett led i genomförandet av Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

-  Sociala företag kan bidra med innovativa lösningar på många samhällsutmaningar både nu och i framtiden. För att utvecklingen ska ta fart ser vi att det behövs mer kunskap hos rådgivare, finansiärer och inte minst hos det offentliga som är en viktig marknad för många av de här företagen, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket.

Tillväxtverket ska även sprida kunskap om befintliga finansieringsmöjligheter för sociala företag/idéburet företagande och ta fram en långsiktig analys och plan för hur befintligt finanseringstöd kan användas på bästa sätt för att stödja sociala företag inklusive idéburna företag.

Myndigheten Vinnova har också fått ett uppdrag att stärka socialt företagande och social innovation. Tillväxtverket och Vinnova kommer att samarbeta kring sina uppdrag för att ta vara på synergier och undvika överlappningar. Tillväxtverket ska också samråda med Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att ta vara på det arbete som myndigheten genomfört avseende kompetenshöjande insatser till statliga myndigheter.

Så jobbar Tillväxtverket med ett öppet näringsliv med olika företagsformer

Rapport om sociala entreprenörers behov av rådgivning och finansiering - Vilse i stöddjungeln?

Mer information:

Eva Carlsson 08-681 92 23

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige