Gå direkt till innehåll
Sök finansiering från EU-program - nya utlysningar

Nyhet -

Sök finansiering från EU-program - nya utlysningar

Just nu finns det möjligheter för aktörer i hela landet att utveckla regionernas konkurrenskraft med fokus på små och medelstora företag. Kommuner, regioner, högskolor och ekonomiska föreningar är några av dem som kan söka medel till regionalfondsinvesteringar inom många områden.

Det handlar till exempel om insatser för en koldioxidsnål ekonomi, starkare samverkan inom forskning och innovation och att öka små- och medelstora företags möjligheter att växa på nya marknader.

De aktuella utlysningarna som just nu går att söka finns inom sju av de nio regionalfondsprogrammen i Sverige;  Övre Norrland, Skåne-Blekinge, Mellersta Norrland, Småland och öarna, Västsverige, Norra Mellansverige och Nationella regionalfondsprogrammet. 

Tillväxtverkets aktuella utlysningar

EU-fonder.se - guide till EU-program i Sverige

Inspiration och resultat från EU-projekt

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige