Gå direkt till innehåll
Sök projektmedel för stöd till kulturella och kreativa näringar

Nyhet -

Sök projektmedel för stöd till kulturella och kreativa näringar

Arbetar du med företag inom den kulturella och kreativa näringen? Nu finns projektmedel att söka för bransch och- kompetensutveckling i två ansökningsomgångar från Tillväxtverket. Sök senast den 24 april!

De två utlysningarna grundar sig i behov Tillväxtverket har uppfattat i undersökningar och i dialog med  utvecklingsaktörer.

Bransch- eller yrkesorganisationer kan söka stöd till branschutveckling

För att företagens konkurrenskraft ska stärkas behöver ett flertal aktörer kring företagen få mer kvalificerad kunskap och stödjande funktioner behöver utvecklas. Arbetar du i en bransch- eller yrkesorganisationer som bedriver verksamhet för att stärka förutsättningarna för företag eller företagare inom den kulturella och kreativa sektorn i Sverige? Då finns möjlighet att söka projektmedel för branschutveckling.

Projektmedel för branschutveckling i kulturella och kreativa näringar

Regionala organisationer kan söka stöd till kompetensutveckling i kommuner och regioner

Mot bakgrund av Tillväxtverkets tidigare arbete och samarbetet med regionerna erbjuds nu medel för att utveckla kunskapen om kulturella och kreativa näringar. Fokus ligger på att öka samverkan mellan offentliga aktörer och att skapa långsiktigt hållbara nätverk för en attraktiv region att bo, leva och verka i.

Regionala organisationer, till exempel regionförbund, länsstyrelse, landsting eller motsvarande regionalt självstyrelseorgan eller kommunalt samverkansorgan kan söka medel för kompetensutveckling i kommuner och regioner.

Projektmedel för kompetensutveckling i kommuner och regioner

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige