Gå direkt till innehåll
​Städer och landsbygder – forskning, fakta och analys i ny rapport från Tillväxtverket

Nyhet -

​Städer och landsbygder – forskning, fakta och analys i ny rapport från Tillväxtverket

Tillväxtverket har tagit fram en kunskapsutvecklande rapport om relationer mellan städer och landsbygder med bäring på företagande, sysselsättning, boende och välfärd.

Sverige beskrivs ofta i termer av stad och land och beskrivningarna sker inte sällan i motsatspar som vinnare – förlorare, centrum – periferi, och framtid – dåtid. Men stämmer den bilden? Vilka andra perspektiv finns på relationen mellan städer och landsbygder?

I den nya rapporten Städer och landsbygder - forskning, fakta och analys har Tillväxtverket presenterat en analys av forskning och fakta om synergier och länkar mellan städer och landsbygder.

- När man delar upp Sverige i städer och landsbygder missar man mycket av hur det faktiskt ser ut på många platser i landet. Vår bedömning är att uppdelningen behöver nyanseras med mer kunskap och fler perspektiv, säger projektledare AnnSofi Persson-Stenborg.

Tillväxten, välfärden och demokratin står idag inför utmaningar. Mycket pekar på att vi framöver kommer att leva, verka och bo i ett samhälle som är förändrat på ett genomgripande sätt, inte minst på grund av digitaliseringens kraft.

- Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till ökad kunskap och därmed stärka möjligheterna att nå målen för den regionala utvecklingspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

Rapporten besvarar följandefrågeställningar:

  • Vilken forskning finns inom området länkar och synergier mellan städer och landsbygder och vilka resultat, teorier och inriktning har forskningen?
  • Vilka likheter och skillnader finns avseende företagande, sysselsättning, boende och välfärd mellan städer och landsbygder?
  • Hur ser länkar och flöden, beroenden och synergier ut mellan städer och landsbygder avseende företagande, sysselsättning, boende och välfärd.

Läs hela rapporten här

Mer information:

AnnSofi Persson-Stenborg, analytiker och rapportförfattare

annsofi.persson.stenborg@tillvaxtverket.se

Sofia Tano, analytiker och rapportförfattare

Sofia.tano@tillvaxtverket.se

Ämnen

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige