Gå direkt till innehåll

Nyhet -

​Stödet till korttids­­arbete kräver lagändring

Det nya coronaviruset har skapat ett mycket ansträngt läget för många svenska företag,  regeringen har därför föreslagit ändringar i Lagen om korttidsarbete (2013:948), en ändring som dock ännu inte är beslutad av riksdagen. Avsikten med lagändringen är att alla företag som uppfyller kriterierna ska ha möjligt att ta del av stödet. Stödet är ett så kallat rättighetsstöd.

Tillväxtverket fick uppdraget att hantera stödet om korttidsarbete av regeringen måndagen den 16 mars. Sedan dess har vi arbetat intensivt med att utreda förutsättningarna för stödet, dimensionera och anpassa systemstöd och sätta en organisation för att kunna ta emot och behandla alla ansökningar som förväntas komma.

När är förutsättningarna på plats?

Det är först när lagen är beslutad som Tillväxtverket kan tillämpa lagen och det är först då som alla förutsättningar för stödet är satta. För att ändringen i lagen ska kunna beslutas måste lagförslaget granskas av utskotten i riksdagen. Det är finansutskottet som granskar lagförslaget om korttidsarbete. Under utskottsarbetet kan de politiker (från samtliga riksdagspartier) som är med i utskottet föreslå ändringar jämfört med regeringens förslag. Utskottet lämnar sedan sitt förslag till riksdagens kammare. Lagförslaget kommer sedan att diskuteras i kammaren och sedan tar riksdagen beslut om lagändringen.

Många känner oro

Vi på Tillväxtverket förstår att situationen är mycket svår för väldigt många företagare och att många känner både oro och frustration. Vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats, rusta organisationen för att ta emot ansökningar och att söka svar på alla frågor vi får. Tyvärr har vi inga möjligheter att svara på enskilda företagares frågor eller ge förhandsbesked om ansökningar men vi samlar alla frågor vi får och publicerar svar löpande på vår webbplats, i takt med att ramverket för stödets utformning klargörs. Vi för också täta dialoger med vår uppdragsgivare och med andra myndigheter för att skapa förutsättningar för en smidig hantering av ansökningar.

Ansökningen öppnar 7 april.

Här samlar frågor och svar om korttidsarbete

Ämnen

Presskontakt

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige