Gå direkt till innehåll
Stort behov av yrkesutbildad personal i turistföretag

Nyhet -

Stort behov av yrkesutbildad personal i turistföretag

Besöksnäringen växer stadigt i Sverige. Nu märks ett växande behov av erfaren och kompetent arbetskraft till turistföretagen. De behöver allt från receptionister till kockar, köks- och restaurangpersonal.

En ny studie som Tillväxtverket har beställt visar att erfaren personal som byggt upp yrkesspecifik och generell kompetens under flera år sticker ut som ett generellt behov bland turistföretagen.

Många av småföretagen i besöksnäringen har också behov av ökad generell kompetens kopplat till att driva och utveckla företaget och verksamheten. Detta gäller särskilt de allra minsta företagen inom mer omogna delar av besöksnäringen; till exempel de som erbjuder tjänster kopplat till naturupplevelser och guidning.

Besöksnäringen sysselsätter en hög andel unga och utrikes födda och könsför­delningen är förhållandevis jämn. Men det är proportionellt färre kvinnor och utrikes födda som har chefspositioner i branschen.

Besöksnä­ringen har stora möjligheter att utvecklas genom digitalisering. Men det kräver tillgång till IT-infrastruktur med hög kapacitet, kompe­tens och kunskap. Idag är mycket anpassat till hotell och restaurang. Men det finns behov av ett utvecklat tjänsteutbud även för andra delar av besöksnäringen.

I rapporten Den svenska besöksnäringen – kompetensförsörjning och kompetensbehov finns flera förslag på insatser som kan bidra till att stärka kompetensförsörjningen och utveckla näringen.

Mer information:

Therese Lindberg 08-681 91 03

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av myndighetens uppdrag är att utveckla näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap inom besöksnäringen. Tillväxtverket ansvarar också för den officiella turiststatistiken och sprider kunskap om turismens utveckling i Sverige.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige