Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Tillväxtverket deltar i nytt digitaliseringsråd

Tillväxtverket får viktig roll i nytt initiativ för digitaliseringen av det offentliga Sverige

Torsdagen den 29 oktober meddelande regeringen att man påbörjar ett nytt initiativ för att digitalisera det offentliga Sverige. Som en viktig del i detta arbete inrättar regeringen ett råd som kommer fungera som ett forum för samordning och som en rådgivande instans i diskussionen om strategiska frågor och utmaningar som följer av det offentligas digitalisering. Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf är en av ledamöterna.

Digitaliseringen är en prioriterad fråga för Tillväxtverket. Redan idag arbetar man med stöd i olika former för både företag och regioner och man har kommit långt i verksamhetens digitalisering genom myndighetssamarbetet med verksamt.se, som är ett bra exempel på e-förvaltning.

Regeringen lyfter ett antal punkter som inledningsvis kommer prioriteras, bland dem finns arbetet med att förenkla för företag genom mer digital uppgiftslämning och mer effektiv digital myndighetskommunikation. Just det som Tillväxtverket sedan länge arbetar med genom verksamt.se.

Tillväxtverkets Generaldirektör Gunilla Nordlöf kommenterar:

- E-förvaltning är ett nödvändigt och viktigt område som innebär stor potential för svensk tillväxt och utveckling, till exempel förenkling för företag genom myndigheters utveckling av e-tjänster. Digitaliseringen innebär också möjligheter att utveckla nya företagsformer, affärsidéer, affärsmodeller och möjligheter att höja kvalitet och effektivitet i den egna verksamheten. Frågor som Tillväxtverket sedan tidigare arbetar med och som vi ser är viktiga för svensk konkurrenskraft. Jag ser fram emot att bli en del av det nya rådets arbete.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige