Gå direkt till innehåll
Tillväxtverket får nytt utseende

Nyhet -

Tillväxtverket får nytt utseende

Tillväxtverket får nytt utseende på webben, i sociala kanaler och i dokument. Den nya visuella identiteten innebär ökade möjligheter att jobba mer praktiskt med allt från typsnitt till bildhantering. Det gör att det också är kostnadseffektivt.

Tillväxtverkets nya logotyp ska symbolisera tillväxt men också vara ett flexibelt designelement som kan användas i flera kanaler, inte minst de digitala.

Syftet med förändringen är att vi ska bli en tydligare myndighet för företagen. Företag och regioner lever i en föränderlig värld med press på innovation och nytänkande samtidigt som det finns många hinder och barriärer. Vi ska bidra till att riva dessa barriärer och öppna dörrar för företagen. Det gör vi på många sätt. En tydlig och effektiv visuell identitet underlättar det arbetet.

Samtidigt som Tillväxtverket får en ny visuell identitet flyttar myndighetens kontor i Stockholm till nya lokaler på Södermalm.

Ytterligare information:

Susanne Eklöf, Kommunikationschef 08-681 91 21

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Vi gör det genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.Myndighetens verktyg är kunskap, nätverk och finansiering. Kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet. www.tillvaxtverket.se

Kategorier

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige