Gå direkt till innehåll
Tillväxtverket förvaltar ny EU-fond för hållbar klimatomställning

Nyhet -

Tillväxtverket förvaltar ny EU-fond för hållbar klimatomställning

EU-kommissionen har antagit Sveriges nationella program för Fonden för en rättvis omställning. Tillväxtverket har haft regeringens uppdrag att förbereda för programmet och har tagit fram programförslaget.

Fokus för programmet är att industrins klimatomställning ska ske med bibehållen konkurrenskraft för att upprätthålla ekonomiska och sysselsättningsmässiga nivåer. Pengarna från fonden ska bland annat användas till investeringar i ny klimatsmart och resurseffektiv teknik, kompetenshöjning för anställda, forskning samt förstärkning av elnät. Programmet omfattar ca 2,9 miljarder kronor inklusive nationell medfinansiering för insatser i Norrbottens, Västerbottens och Gotlands län.

Fördelningen av beloppen exklusive medfinansiering (50 procent):

Norrbotten – stålindustrin 89,8 miljoner EUR

Västerbotten – metallindustrin 24 miljoner EUR

Gotland – cementindustrin 35,9 miljoner EUR

Tillväxtverket förvaltande myndighet

Programmet har tagits fram i nära samarbete med bland annat region Norrbotten, region Västerbotten och region Gotland. Tillväxtverket blir förvaltande myndighet för fonden fram till 2030. Den förvaltande myndigheten är den myndighet som har det nationella ansvaret för att besluta om projektpengar, göra utbetalningar, kontrollera och följa upp projekt samt rapportera till EU-kommissionen. De första utlysningarna för ansökningar öppnades redan den 1 september 2022.

- Tillväxtverket ser Fonden för en rättvis omställning som ett viktigt verktyg för näringslivets gröna omställning. Många av de tekniska lösningar som krävs för industrins omställning kräver stora ekonomiska satsningar, säger Elisabeth Backteman, Tillväxtverkets generaldirektör.

Ta del av Regeringens pressmeddelande

Läs mer om fonden på Tillväxtverkets webbplats

Ämnen

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige