Gå direkt till innehåll
Guiden beskriver en process för hur omställningsarbetet kan gå till. Processen är indelad i fem faser där varje fas har ett syfte och mål.
Guiden beskriver en process för hur omställningsarbetet kan gå till. Processen är indelad i fem faser där varje fas har ett syfte och mål.

Nyhet -

Tillväxtverket guidar vid omställningar och varsel

Nu finns Omställningsguiden på tillvaxtverket.se. Guiden ska ge tjänstepersoner eller politiker i en kommun eller region stöd och idéer om hur de kan hantera en större omställning.

När ett stort företag drar ner verksamhet eller flyttar den från en kommun uppstår olika effekter. Mest kännbart och dramatiskt är förlusten av jobb.

– Syftet med guiden är att den ska ge stöd och idéer för hur kommuner och regioner kan hantera större varsel eller omställningar. Kommuner och regioner kan analysera och anpassa de exempel vi tar upp utifrån sin egen situation och specifika frågor. Det finns också tips på var man kan hitta offentlig statistik och hur man kan använda den, berättar Monika Kväl som är ansvarig för vårt omställningsuppdrag.

Två kommuner har hjälpt oss att testa

I guiden finns exempel på hur kommuner och regioner lyckats med större omställningar. Kommunerna och företagen i de sju fallstudierna är utvalda för att representera olika branscher, typ av omställning och de är spridda över landet. För att vara säkra på guiden tar upp rätt saker har två kommuner hjälpt oss att testa innehållet och göra det ännu bättre.

Omställningsguiden är redan efterfrågad och många kommuner har väntat på att den ska släppas. När vi mötte 70 näringslivschefer på en nätverksträff i SKL:s regi i september var intresset stort. Flera kommuner och regioner vill träffa Tillväxtverket för att få veta mer om guiden. Vi ska tillsammans med Region Uppsala hålla tre workshoppar om hur man kan vara förberedd om ett större varsel skulle uppstå. Enköping, Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommun ska ta fram beredskapsplaner.

Tillväxtverkets roll vid omställningar och varsel

Företag utvecklas av människor som har idéer. Konkurrenskraft skapas av företag som verkar på attraktiva platser under goda förutsättningar. Världen krymper, marknader växer, och konkurrensen om människor och kapital ökar. Ibland inträffar större enskilda varsel eller omställningar som påverkar kommunens och regioners invånare, näringsliv, servicenivå och ortens attraktivitet.

– Det är Tillväxtverkets uppdrag att hjälpa kommuner och regioner att ta tillvara de utvecklingsmöjligheter som skapas vid dessa händelser, säger Monika Kväl.

Omställningsguiden på tillvaxtverket.se

Mer information

Monika Kväl

08-681 94 52

Ämnen

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige