Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Tillväxtverket och MSB får uppdrag för att säkra god försörjningsberedskap

Regering har gett Tillväxtverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att stärka privat-offentlig samverkan för försörjningsberedskap.

För att stödja produktionsomställningen inför och vid fredstida krissituationer samt höjd beredskap får myndigheterna i uppdrag att ta fram en modell för en sammanhållen funktion avseende information till företag. Myndigheterna ska även identifiera behov av information som kan uppstå. Det kan exempelvis handla om information om regelverk, testning och provning, och analysera möjliga behov av dispenser och regellättnader.

- Näringslivet spelar en viktig roll i att vara med och säkerställa en god försörjningsberedskap. Vi välkomnar uppdraget, som är ett viktigt steg för att säkerställa en god produktionsomställning inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap, säger Tillväxtverkets generaldirektör Elisabeth Backteman.

Myndigheterna kommer nu gemensamt att planera för genomförandet av regeringsuppdraget som ska redovisas till Regeringskansliet den 12 december 2024.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige