Gå direkt till innehåll
Tillväxtverket stödjer etableringen av en arena för livsmedelskedjans aktörer

Nyhet -

Tillväxtverket stödjer etableringen av en arena för livsmedelskedjans aktörer

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2017-2018 stödja företag och aktörer i livsmedelssektorn i processen att etablera en samverkansarena. Livsmedelsbranschen är Sveriges fjärde största industrigren, en bransch som bedöms ha potential att stärkas ytterligare.

Livsmedelssektorn har mycket att vinna på att förbättra samverkan och stärka sin ställning, i relation till det offentliga, beslutsfattarna, forsknings- och innovationssystemet och omvärlden. Förbättrad samverkan i sektorn stärker potentialen för hela sektorn och ger en möjlighet till utökat utrymme i det svenska och globala samhället.

- För att skapa en internationellt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor behövs ökad samverkan i hela livsmedelskedjan, det behövs innovation och det behövs utveckling som har fokus på de behov som finns i framtiden. Det handlar såväl om att stärka det enskilda företaget som att stärka sektorn i sin helhet, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket.

Företag och aktörer i livsmedelskedjan har visat sig beredda att delta i etablerandet av en samverkansarena. Regeringen delar uppfattningen om behovet av en arena för livsmedelssektorns utveckling. Därför är regeringen beredd att stödja arbetet med att etablera en arena. Regeringen ger därför Tillväxtverket i uppdrag att aktivt stötta branschens etablering av en gemensam organisation som ägs och drivs av företagen själva.

-Att etablera en samverkansarena för livsmedelssektorn kommer att ha sin styrka i att den ägs och drivs av branschens aktörer. Vi som myndighet arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft och ser det som ett viktigt uppdrag att vara med och facilitera förberedelserna för etablering av en sådan arena. Det blir ett viktigt bidrag i genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin, säger Helena Nyberg Brehnfors.

Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige