Gå direkt till innehåll
Turné för hållbar stadsutveckling

Nyhet -

Turné för hållbar stadsutveckling

Bildtext: Plattformens första turnéstopp var i Växjö den 26 april.

Under 2016 anordnar Plattformen för hållbar stadsutveckling ett antal regionala seminarier runt om i Sverige tillsammans med bland andra Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Temat är ”Bostäder för alla - men hur?”. Syftet med seminarierna är att utifrån utmaningar och frågeställningar tillsammans arbeta fram förslag på möjliga lösningar.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Trafikverket gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen ska syfta till ökad samverkan, kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och verka tillsvidare. Under träffarna håller Plattformen bland annat i ett dialogpass med frågor som rör regional tillväxt, transporter, infrastruktur, grönstruktur, energi med mera.

Turnén gjorde sitt första stopp i Växjö den 26 april. Där blev det tydligt att bostadsfrågan inte bara är en utmaning för storstadsregioner, även mindre kommuner brottas med bostadsutmaningar. Frågor som diskuterades flitigt var bland annat hur man ska locka exploatörer att bygga attraktiva bostäder i mindre befolkningstäta kommuner samt hur bostäder för nyanlända flyktingar ska ordnas.

Under året besöker Plattformen tillsammans med SKL, länsstyrelserna, SABO och Sveriges byggindustrier följande orter:

     
  • Örebro 18 maj
  • Stockholm 16 juni
  • Göteborg 31 augusti
  • Malmö 14 september
  • Skövde 13 oktober
  • Sundsvall 10 november
  • Skellefteå 8 december

Mer om plattformen för hållbar stadsutveckling

Ytterligare information:

Anna Bäckman 08-681 94 76

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige