Gå direkt till innehåll
Utökad satsning på nyanlända företagare

Nyhet -

Utökad satsning på nyanlända företagare

Fler nya företag och fler som vill anställa och exportera. Det är några av målen med uppdraget att underlätta nyanländas företagande. Nu får Tillväxtverket ytterligare 59 miljoner att fördela under tre år.

Snabbspårssatsningarna ska bland annat leda till att fler företag startas, att befintliga företag kan växa, anställa och exportera och att nyanlända kvinnor och män snabbare kan integreras på den svenska arbetsmarknaden

- Det är väldigt positivt att regeringen nu vill göra en större och mer långsiktig satsning på företagande bland de nyanlända. Vi vet att de har erfarenheter och kompetens som Sveriges näringsliv behöver, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket

Uppdraget är att främja nyanländas företagande i Sverige bland annat genom informationsspridning och genom att på olika sätt underlätta för nyanlända att etablera sig som företagare i Sverige. Tillväxtverket kommer att finansiera projekt i samråd med Arbetsförmedlingen. Kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på likvärdiga villkor. För genomförandet av uppdraget får Tillväxtverket 21 miljoner kronor för 2017, 22 miljoner kronor för 2018 och 16 miljoner kronor för 2019.

För mer information kontakta: Helena Nyberg Brehnfors

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige