Gå direkt till innehåll
Vilka utmaningar står besöksnäringen inför?

Nyhet -

Vilka utmaningar står besöksnäringen inför?

Turismen växer och skapar nya jobb. Den här veckan träffas flera aktörer inom besöksnäringen i ett nyinrättat dialogforum som näringsminister Mikael Damberg har tagit initiativ till. Syftet är att diskutera utmaningar och lyfta strategiska frågor för besöksnäringen.

Eftersom Tillväxtverket är expertmyndighet inom turism och besöksnäring deltar myndighetens generaldirektör Gunilla Nordlöf på näringsministerns dialogforum.Tillväxtverket kommer bland annat att lyfta de möjligheter som finns att stärka utvecklingen av besöksnäringen genom till exempel mer integrerad fysisk samhällsplanering.

Näringsministern har bjudit in sammanlagt 18 personer som företräder besöksnäringens huvudaktörer till dialogen. Det är bland andra VisitSweden, branschorganisationerna Visita och Svensk Turism, fackliga organisationer, större företag, regionala turismorganisationer samt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Tillväxtverket tar med sig resultat av större undersökningar, erfarenheter från det fyraåriga projektet Hållbar destinationsutveckling och kunskap från många aktörer inom näringen och andra myndigheter i Besöksnäringens myndighetsgrupp. Dialogforumet inleds på torsdag 19 maj och deltagarna ska träffas ett par gånger per år.

Mer om Tillväxtverkets insatser för turism och besöksnäring

Fakta och statistik om turism

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Myndigheten är ansvarig för turism- och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket ansvarar även för den officiella turiststatistiken och sprider kunskap om turismens utveckling i Sverige.

Mer information:

Erika Rosander, 08-681 65 68

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige