Gå direkt till innehåll
106 miljoner till affärsutveckling i små företag

Pressmeddelande -

106 miljoner till affärsutveckling i små företag

Små företag kan nu söka affärsutvecklingscheckar i 17 av landets län och regioner. Det finns två inriktningar; digitalisering och internationalisering. Checkarna ska användas till att ta in extern kompetens för att utveckla företag.

Checkarna är på 50 000 - 250 000 kronor och finansierar max halva kostnaden för köp av tjänst eller projektanställning. Företaget ska ha 2–49 anställda och omsätta minst tre miljoner kronor.

Checken kan till exempel användas till att ta fram en digital strategi eller digitalisera företagets verksamhet.

Checkar för internationalisering har funnit sedan 2013. De kan till exempel användas till att göra marknadsundersökningar eller söka leverantörer i utlandet – allt för att nå nya internationella marknader.

Tillväxtverket samarbetar regionalt med bland andra länsstyrelser och regioner som tar emot och bedömer ansökningar. De län/regioner som inte har checkar erbjuder motsvarande stöd med andra medel.

Mer om affärsutvecklingscheckarna 2018

Ytterligare information:

Karin Silfversten 08-681 91 09 (checkar för internationalisering)

Anna Goldie 08- 681 66 10 (checkar för digitalisering)

Så här ser fördelningen ut i regionerna:

Län/region Digitalisering Internationalisering Totalt
Stockholm 6 000 000 6 000 000 12 000 000
Västerbotten 1 500 000 1 500 000 3 000 000
Värmland 2 000 000 1 500 000 3 500 000
Västmanland 2 000 000 3 000 000 5 000 000
Dalarna 2 000 000 1 250 000 3 250 000
Uppsala 2 300 000 1 000 000 3 300 000
Södermanland 1 500 000 2 000 000 3 500 000
Blekinge 1 000 000 750 000 1 750 000
Östergötland 5 000 000 5 000 000 10 000 000
Jönköping 2 500 000 2 500 000 5 000 000
Kronoberg 3 000 000 3 000 000 6 000 000
Kalmar 2 000 000 2 000 000 4 000 000
Skåne 8 000 000 12 000 000 20 000 000
Halland 3 500 000 1 500 000 5 000 000
Västra Götaland 8 000 000 5 000 000 13 000 000
Örebro 1 500 000 2 500 000 4 000 000
Gävle 1 250 000 2 000 000 3 250 000
Totalt 53 050 000 52 500 000 105 550 000

Kontaktpersoner i regionerna:

Jönköping: Emma Ågren emma.agren@rjl.se  072-233 89 24

Kalmar: Bruno Karlström bruno.karlstrom@rfkl.se 0725-15 49 75

Dalarna: Sten-Rune Lundin sten-rune.lundin@lansstyrelsen.se 010-225 03 71

Örebro: Niklas Halldén niklas.hallden@regionorebrolan.se 019-602 63 88

Västra Götaland: Sophia Litsne sophia.litsne@vgregion.se 070-630 91 36

Sörmland: Magnus Nilsson magnus.nilsson@region.sormland.se 070-649 74 87

Västerbotten:Thomas Jonsson thomas.jonsson@lansstyrelsen.se 010-225 44 84

Kronoberg: Anders Unger anders.unger@kronoberg.se 0470-58 30 73

Stockholm: Cecilia Bäckelin cecilia.backelin@lansstyrelsen.se 010-223 12 58

Uppsala: Erik Asplund erik.asplund@regionuppsala.se 018-61 74 029

Västmanland: Catrin Berglöw catrin.berglow@regionvastmanland.se 021- 481 82 77

Halland: Ann-Mari Bartholdsson Ann-Mari.Bartholdsson@regionhalland.se 035-17 98 87

Skåne: Jennika Gill-Noltorp Jennika.GillNoltorp@skane.se 0768-89 09 85

Gävleborg: Cecilia Hedlöf cecilia.hedlof@regiongavleborg.se 026-53 14 08

Värmland: Marco Lasic Marko.Lasic@lansstyrelsen.se 010-2247335

Blekinge: Bengt Lindberg bengt.lindberg@lansstyrelsen.se 010-224 01 66

Östergötland: Mattias Flodstrom Mattias.Flodstrom@regionostergotland.se 0739-64 10 40

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Presskontakt

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige