Gå direkt till innehåll
137 000 ansökningar om stöd för korttidsarbete

Pressmeddelande -

137 000 ansökningar om stöd för korttidsarbete

Den 30 november stängde möjligheten att ansöka om stöd för den sista förlängningen av korttidsarbete. Därmed avslutades den enskilt största statliga stödinsatsen för svenska företag under coronapandemin. Totalt har det inkommit 136 837 ansökningar till Tillväxtverket, det visar nya siffror från Tillväxtverket.

Stödet för korttidsarbete presenterades av regeringen i mars 2020. Den 7 april öppnade ansökan och totalt har svenska företag ansökt om 40,3 miljarder kronor. De allra flesta ansökningar, närmare 80 000, inkom under stödets första del, april till juni 2020. Under 2021 har färre företag haft behov att nyttja stödet, under året har det inkommit 46 254 ansökningar.

- När krisen var som värst och ekonomin stod stilla under våren 2020 kunde Tillväxtverket snabbt få ut pengar till företag som hamnat i en svår ekonomisk situation. Statistiken visar att behovet var akut och att väldigt många företag behövde permittera sin personal, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

Då många ärenden fortfarande handläggs för 2021 är det för det tidigt att redovisa hur stödet har nyttjats under denna period. En ny rapport från Tillväxtverket ger dock en summering av hur stödet nyttjades av svenska företag under 2020.

Under 2020 permitterades cirka 580 000 anställda vid något tillfälle. Det motsvarar nästan en femtedel av alla anställda i näringslivet. Drygt 90 000 ansökningar om stöd skickades in till Tillväxtverket mellan 6 april 2020 och sista december samma år. För att hantera mängden ansökningar har Tillväxtverket gått från cirka 500 anställda till över 1 300 på ett år.

Stödsystemet har fungerat väl för större företag med regelbunden produktion, låg personalomsättning och fasta anställningsvillkor. Exempelvis har tillverkningsindustrin utnyttjat stödet mest, med cirka 174 000 permitterade under 2020

- Stödet har gjort stor skillnad för svenska företag som har haft möjlighet att behålla sin personal i stället för att tvingas till varsel och uppsägningar. På så sätt har de snabbt kunna återhämta sig när ekonomin har vänt. Flera myndigheter och organisationer, till exempel Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Svenskt Näringsliv har också understrukit nyttan med korttidsstödet, säger Kristian Seth.

Läs hela rapporten här

Ämnen


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige