Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

16 miljoner till affärsutveckling i vård- och omsorgsföretag

Tillväxtverket fördelar 16 miljoner kronor till företag inom vård och omsorg. Pengarna ska användas till affärsutveckling. Sammanlagt sex regioner och län deltar i pilotsatsningen; Stockholm, Gotland, Sörmland, Skåne, Halland och Västra Götalands län.

 Vård och omsorg är en bransch under omvandling där en allt större andel av produktionen flyttas över till privat regi. För att stimulera till konkurrenskraftiga företag och en förnyelse i sektorn driver Tillväxtverket tillsammans med partnerskap i sex regioner satsningen på utvecklingscheckar till företagare inom vård och omsorg.

 Företagen kan söka ”små” eller ”stora” utvecklingscheckar. De små utvecklingscheckarna omfattar summor på 10 000 – 25 000 kronor. Det krävs ingen medfinansiering och syftet är att pengarna ska gå till i huvudsak affärsutveckling, till exempel juridisk rådgivning, utbildning eller en förstudie.

 De stora utvecklingscheckarna är på 50 000- 350 000 kronor. Här ställs krav på medfinansiering på 30 procent. Bidraget ska främst gå till utveckling av tjänster eller arbetssätt, men det kan även gå till utveckling av varor. Med hjälp av checken kan företaget till exempel finansiera implementering av ett nytt arbetssätt på en vårdcentral eller stöd för att utveckla ett nytt affärskoncept.

 Privata vård- och omsorgsföretag med max 50 anställda kan ansöka om utvecklingscheckar med start i september. Exempel på företag som kan söka är hemtjänstföretag eller företag som driver en vårdcentral. En del av pengarna viks särskilt för satsningar inom äldreomsorg.

 Pengarna fördelas till de sex regionerna och de regionala partnerskapen fungerar som kontaktpunkter för företagen. Stockholm, Gotland och Södermanland får sammanlagt 5,5 miljoner kronor. Halland får 2,5 miljoner kronor, Skåne fyra miljoner kronor och Västra Götaland fyra miljoner kronor.

Kontaktpersoner, regionala partnerskap:
Stockholms län
Anders Nordborg Telefon: 08-785 44 75 anders.nordborg@lansstyrelsen.se
Region Skåne
Christine Jersby Telefon: 040-675 34 19 christine.jersby@skane.se
Region Halland
Conny Nilsson Telefon: 035-15 38 17 conny.nilsson@almi.se
Region Västra Götaland
Christer Oom Telefon: 0500-44 62 20 christer.oom@almi.se

 

 Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. För att stimulera till konkurrenskraftiga företag och förnyelse inom vård och omsorg driver myndigheten ett antal program kopplat till utvecklingen i branschen.

 

Ytterligare information:

Anna Manhem, projektansvarig, 08-681 96 44

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige