Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

6,5 miljarder i EU-medel till projekt – 1,6 miljarder kvar

Under åren 2007–2010 beviljades 6,5 miljarder kronor i EU-medel till projekt inom ramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Det innebär att cirka 80 procent av de medel som finns tillgängliga i dessa program nu beviljats. Totalt finns det nästan 1,6 miljarder kronor kvar att söka.

2,7 miljarder kronor har betalats ut till projekten, vilket motsvarar 41 procent av de beviljade medlen.Totalt fick 1 088 projekt stöd under perioden. 264 av dessa projekt avslutades före den 31 december 2010. 40 procent av de uppsatta målen i programmen har hittills uppnåtts när det gäller nya företag och nya arbetstillfällen. När det gäller antal deltagande företag och nya nätverk så har målen i de regionala strukturfondsprogrammen överskridits.

De åtta regionala strukturfondsprogrammen, som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, omfattar totalt 16,4 miljarder kronor varav 9,8 miljarder kronor är medfinansiering från nationella och regionala offentliga och privata aktörer.

Störst andel (37 procent) av den beviljade medfinansieringen kommer från staten genom länsstyrelser, regionförbund, universitet och andra statliga verk. Därefter utgör den kommunala medfinansieringen (33 procent) och den privata medfinansieringen (22 procent) störst andel av den beviljade medfinansieringen.

Största delen EU-medel, 4,2 miljarder kronor, beviljades till projekt som klassades som forskning och teknisk utveckling, innovation och entreprenörskap. Av dessa beviljades drygt 1 miljard kronor till projekt som ger riskkapital och investeringsstöd direkt till enskilda företag.

Det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak har beviljat 544 miljoner kronor till projekt, vilket utgör cirka 54 procent av de medel som finns tillgängliga inom programmet.


Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. Ett av Tillväxtverkets uppdrag är att vara förvaltande myndighet för de åtta regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Tillväxtverket är också förvaltande myndighet för det territoriella programmet Öresund-Kattegat-Skagerrak Europeiska regionala utvecklingsfonden syftar till att minska den regionala obalansen inom EU och finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling.


Ladda ner lägesrapport:

http://www.tillvaxtverket.se/download/18.418280eb12db85acaec80009392/Rapport+25+fe  bruari+2011-+slutlig_az2.pdf

Ytterligare information:

Göran Theolin, chef för förvaltande myndighet, Tillväxtverket, 08-681 91 55

Helena Köpsén, uppföljning, Tillväxtverket, 08-681 91 85

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige