Gå direkt till innehåll
​75 miljoner för att stärka och utveckla besöksnäringen

Pressmeddelande -

​75 miljoner för att stärka och utveckla besöksnäringen

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att under det kommande året göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och utveckling. Inom ramen för uppdraget initieras en insats för företagens affärs- och produktutveckling samt en insats som ska främja hållbara platser.

Frågor som hälsa och säkerhet, digitala alternativ och anpassning till lokala marknader har i och med coronapandemin blivit centrala för hela samhället. Mot denna bakgrund finns ett stort behov av både kort- och långsiktig omställning inom besöksnäringen.

Behov av omställning, utveckling och insatser för återhämtning finns inte bara i företagen utan också på de platser och i de miljöer där företagen verkar. Därför är platsutveckling ett av regeringsuppdragets tre huvudområden. Uppdraget omfattar även statistik och kunskap och företagens omställning– med en total budget på 75 miljoner kronor. Medel kommer särskilt att riktas till ekoturism samt möten och evenemang.

- Att vi får resurser både för konkret omställning i destinationer och företag och resurser för att utveckla kunskapsstöd är mycket positivt, säger Gunilla Nordlöf, Tillväxtverkets generaldirektör.

Två utlysningar redan idag

Behoven inom besöksnäringen är akuta, och uppdraget är relativt kort. Därför initierar Tillväxtverket redan idag två satsningar. En utlysning för att utveckla företagens affärs- och produktutveckling i destinationer (15 miljoner) samt en utlysning för hållbar platsutveckling (17 miljoner).

-Utöver utlysningarna kommer vi även att genomföra en rad andra insatser såsom utvecklingscheckar inom ekoturism, utveckla turismstatistiken, ta fram och sprida kunskap inom olika områden samt underlätta företagens myndighetskontakter genom verksamt.se, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket.

Läs mer

Om regeringsuppdraget 

Läs mer om utlysningarna på Tillväxtverkets webbplats:

Utlysning för att utveckla företagens affärs- och produktutveckling i destinationer

Utlysning för hållbar platsutveckling

Kontakt

Helena Nyberg Brehnfors Helena.Brehnfors@tillvaxtverket.se

Ämnen


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige