Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

80 miljoner till utveckling av svenska småföretag

Nu kan små företag söka pengar för att utveckla varor och tjänster och bredda sin marknad internationellt. Totalt fördelas sammanlagt 80 miljoner kronor till små företag i hela landet.

Insatsen riktar sig till företag som har två till 49 anställda och en omsättning på minst en miljon kronor. För utveckling av varor och tjänster kan företagen söka mellan 50 000 och 500 000 kronor. För förberedelse till internationalisering kan företagen söka mellan 50 000 och 250 000 kronor. De ska själva medfinansiera sin insats med lika mycket pengar.

-Det finns en stor tillväxtpotential bland små svenska företag. Med hjälp av affärsutvecklingscheckarna kan vi bidra till att företagen utvecklas snabbare och att de stärker sin konkurrenskraft, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Tillväxtverket samarbetar med Almi Företagspartner, Länsstyrelsen i Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Östsvenska handelskammaren. Deras roll är att informera om affärsutvecklingscheckarna och bistå företagen i ansökningsprocessen.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Affärsutvecklingscheckarna är en del av Tillväxtverkets insatser inom affärsutveckling för små och medelstora företag. Totalt omfattar Affärsutvecklingscheckarna 80 miljoner kronor. Ansökningsperioden öppnar i februari 2014. Insatserna ska vara avslutade i oktober 201. Läs mer om satsningen på www.tillvaxtverket.se/checkar

Ytterligare information:

Sandra Linde, programansvarig Tillväxtverket 08-681 91 07


Ämnen


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige