Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

90 miljoner till kvinnors företagande i regionerna

Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kronor för affärs- och innovationsutveckling inom den nationella satsningen Främja kvinnors företagande. Pengarna går till landets alla regioner och län.

 

Pengarna ska användas för kvinnor som startar och utvecklar företag så att företagen kan öka lönsamheten och stärka sin konkurrenskraft. Det handlar om affärsutvecklingsprogram, men kan även omfatta rådgivning, utbildning eller nätverksaktiviteter. Insatsen är en del av regeringens satsning på kvinnors företagande under 2011-2014.

 

-Syftet är att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor, säger Gunilla Thorstensson, programansvarig för Främja kvinnors företagande.

 

Regionförbund och andra aktörer fattar beslut om pengarna i respektive region och län.

De ansvarar även för genomförandet på regional nivå.

 

Organisation, summa kr,  kontaktperson telnr:

Länsstyrelsen i Stockholms län  9 097 600       

Elsmarie Fjällström       08-7854423

 

Regionförbundet Sörmland   3 703 600        

Catharina Frändberg   0155-77899

 

Regionförbundet Uppsala län    3 809 000       

Svante Rowa    018-182111

 

Regionförbundet Östsam    4 241 200       

Peter Larsson      013-255631

 

Regionförbundet Jönköping    3 747 400        

Britt Wennerström     036-102013

 

Regionförbundet Södra Småland   3 231 200       

Nina Englund     0470-778516

 

Region Kalmar     3 681 000        

Jan Tordkvist     0480-448370

 

Gotlands kommun     3 339 600        

Peter Bloom        0498-269458

 

Region Blekinge    3 318 000       

Catharina Rosenquist  0455-305029

 

Region Skåne  6 915 200       

Christine Jersby    040-6753419

 

Region Halland   3 875 400        

Sandra Johansson      035-179874

 

Region Västra Götaland    7 829 200        

Marie Sjövall    031-630987

 

Region Värmland   3 698 400        

Gunilla Evers     054-7011027

 

Regionförbundet Örebro 3 770 600         

Sven-Erik Sahlén   019-6026332

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län  3 685 200        

Eva-Karin Wedin    021-195079

 

Region Dalarna  3 807 200         

Monika Jönsson   023-777096

 

Region Gävleborg   3 954 000         

Carina Löfgren          026-650236

 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 3 617 000      

Johan Åkesson    0611-349079

 

Region Jämtland    3 471 600         

Sven Winemark         070-3158150

 

Länsstyrelsen i Norrbottens län   3 477 600        

Monica Lejon   0920-96230

 

Region Västerbotten   3 730 000         

Sara Pejok    090-165748

 

Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. Myndigheten driver programmet Främja kvinnors företagande, som handlar om att göra nytta för de kvinnor som nu driver företag, att göra företagandet mer möjligt för kvinnor i dag och i framtiden samt att göra kvinnors företagande mer synligt, t.ex. genom ta fram och sprida fakta och statistik samt arbeta med attityder och förebilder. Läs mer om programmet på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande

Ytterligare information:

Gunilla Thorstensson, programansvarig för Främja kvinnors företagande, 08-681 65 87

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige