Gå direkt till innehåll
​90 möjligheter att möta svenska EU-investeringar

Pressmeddelande -

​90 möjligheter att möta svenska EU-investeringar

Genom kampanjen Mitt Europa har man under flera år kunnat se vilken skillnad EU-fondernas investeringar gör i våra regioner. I årets digitala upplaga finns möjlighet att ta del av vad projekt över hela Sverige åstadkommer för regional utveckling.

En virtuell tour i 5G-miljö, innovationer inom medicinområdet och en nordisk plattform för testning av autonoma tunga fordon. Det är några teman på de digitala evenemang som arrangeras över hela Sverige för att visa hur EU-investeringar gör nytta lokalt.

Mitt Europa pågår i år mellan 28 september och 4 oktober och är en del av kampanjen Europe in My Region, där EU-projekt över hela Europa brukar delta.

- Det är fjärde året i rad som Sverige deltar. I år är kampanjen annorlunda utformad på grund av rådande omständigheterna, men många projekt har ändå valt att delta för att berätta om vad de gör och visa nyttan med EU-satsningar i Sverige. Det är fantastiskt, säger Lina Lindbäck, kommunikatör på Tillväxtverket.

På webbplatsen eufonder.se finns en Europakarta där du kan zooma in Sverige och se vilka projekt som delar. Några projekt arrangerar digitala evenemang på utsatta tidpunkter (se exempel längst ner här) och de som inte gör det delar filmer om sina projekt, men finns också utsatta på kartan.

Medier, allmänhet, politiker och andra är varmt välkomna att besöka de digitala evenemangen som projekten och företagssatsningarna arrangerar. På Europakartan på eufonder.se finns kontaktuppgifter till de personer som ansvarar för respektive aktivitet. 

Projekten som deltar i Mitt Europa  (se kartan)

Exempel på projekt som deltog 2019

För mer information, kontakta:

Niklas Kjellberg, pressansvarig Tillväxtverket, tel: 08-6819215

Regionalfonden och Interreg

Lina Lindbäck, kommunikatör Tillväxtverket, tel: 08-681 91 53

Socialfonden

Emma Stjernstedt, kommunikatör EFS-rådet, mejl: Emma.Stjernstedt@esf.se

Jordbruksverket

infojour@jordbruksverket.se 036-15 63 36

Om Mitt Europa

Mitt Europa (Europe in My Region) är en satsning där EU-finansierade projekt i vanliga fall öppnar verksamheten för allmänheten i samband med Europadagen den 9 maj. I år är datumet framflyttat. Kampanjen brukar locka flera tusen projekt och närmare en halv miljon besökare i alla medlemsländer. Kampanjen i Sverige pågår mellan 28 september och 4 oktober och i år är den digital. Bakom Mitt Europa står Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Jordbruksverket, Interreg-programmen och Leader Sverige. För mer information: www.eufonder.se

Om struktur- och investeringsfonderna i SverigeMellan 2014 och 2020 investerar EU och svenska medfinansiärer 67 miljarder kronor i projekt inom de Europeiska struktur- och investeringsfonderna i Sverige. ESI-fonderna består i Sverige av: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska havs- och fiskerifonden.

Här är några exempel på projekt som ordnar digitala evenemang:

29 september klockan 13-14. Kan en innovationsmodell inom medicinteknik skapa ökat värde? Projektet MT4North – Business model bjuder in till ett digitalt event där de presenterar en affärsmodell som tagits fram med förhoppningen att kunna effektivisera framtagandet av innovationer inom medicinteknikområdet. Länk till eventet: https://umu.zoom.us/j/66215096945

1 oktober klockan 16-16: Projektet Wireless arrangerar en virtuell tour av projektets 5G- testmiljö. Länk: https://www.wirelessinnovationarena.se/

2 oktober klockan 10-11: Projektet HALOS (Hanseatic League of Science) håller öppet hus via Zoom. Länk: https://www.halos.lu.se/cross-border-research/mitt-europa

Projektet verkar för öka kunskapen i Öresund- och Skagerrakområdet om användningen inom Life Science sektorn av de fyra högteknologiska anläggningarna MAX IV, ESS, DESY och European XFEL.

2 oktober, klockan 13: Presentation av det arbete som pågår inom Interreg Nord-projekt om utvecklingen av en nordisk plattform för testning av autonoma tunga fordon.

Länk: https://www.ltu.se/research/subjects/maskinkonstruktion/Forskningsprojekt/NUVE-1.196335

Ämnen


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191