Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

900 vård- och omsorgsföretagare omsätter 7 miljarder

Kvinnor driver och äger nära 900 vård- och omsorgsföretag (AB) med mer än 700 000 kronor i omsättning per företag. De omsätter tillsammans närmare sju miljarder kronor och ger uppskattningsvis sysselsättning åt minst 7 000 personer, omräknat till heltidstjänster. Nära hälften av företagen startades under 2000-talet.

Det visar ny statistik om vård- och omsorgssektorn, framtagen av Monica Renstig, Women's Business Research Institute, i Tillväxtverkets nya skrift Varför ska kvinnor starta företag inom vård och omsorg?. Forskarna Elisabeth Sundin och Malin Tillmar presenterar i samma skrift en ny kunskapsöversikt om sektorn.

Många kvinnor arbetar inom vård- och omsorgssektorn som anställda, men det innebär inte att de nödvändigtvis är intresserade av att driva företag. Samtidigt har vi en åldrande befolkning, som troligen medför ett ökat behov av vård- och omsorgstjänster framöver och därmed möjligheter till fler nya företag.

- Vård- och omsorgsföretagare finns på en marknad som har flera, komplicerade regelverk att förhålla sig till, som dessutom snabbt kan ändras av nya politiskt fattade beslut. Samtidigt finns det starka drivkrafter hos många kvinnor som vill fokusera på att utveckla vård- och omsorgstjänster som bättre och mer flexibelt möter människors behov och efterfrågan, säger Gunilla Thorstensson, programansvarig för Främja kvinnors företagande.

Forskarna Elisabeth Sundin och Malin Tillmar menar i skriften att kvinnor ska starta företag inom vård och omsorg för att förverkliga sina idéer och för att utforma verksamheterna på sitt sätt, inte för samhällets skull. Monica Renstig lyfter fram att det inte alltid har visat sig vara möjligt att driva och utveckla idéer vidare som anställd, utan att företagandet för många istället kan ge den möjligheten.

Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. Myndigheten driver sedan 2007 programmet Främja kvinnors företagande, som handlar om att göra nytta för de kvinnor som nu driver företag, att göra företagandet mer möjligt för kvinnor i dag och i framtiden samt att göra kvinnors företagande mer synligt, t.ex. genom ta fram och sprida fakta och statistik samt arbeta med attityder och förebilder. Skriften Varför ska kvinnor starta företag inom vård och omsorg? har tagits fram inom programmet Främja kvinnors företagande.

Läs mer om programmet på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande.

Beställ skriften Varför ska kvinnor starta företag inom vård och omsorg på www.tillvaxtverket.se/publikationer

 

Ytterligare information:

Gunilla Thorstensson, programansvarig 08-681 65 87

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material