Gå direkt till innehåll
Bättre företagsklimat minskar kommuners sårbarhet

Pressmeddelande -

Bättre företagsklimat minskar kommuners sårbarhet

Kommuner kan arbeta sig bort från sårbarhet. Det visar Tillväxtverket och Svenskt Näringslivs undersökning Sårbara kommuner 2016. Trollhättan räknades för fem år sedan som en sårbar kommun, men har nu lyckats vända utvecklingen.

Att Trollhättan inte längre är en sårbar kommun beror på att ett stort företag inte längre dominerar, att det finns flera företag och att utpendlingen har ökat genom bättre kommunikationer.

Det är andra gången som undersökningen Sårbara kommuner görs, första gången var 2011. Jämfört med 2011 års studie är nästan en fjärdedel av de sårbara kommunerna inte längre sårbara, samtidigt som det tillkommit nya.

– Många kommuner förflyttar sig. Det visar att en gång sårbar, inte alltid är sårbar. Det finns en lokal företagarkraft som betyder mycket för att kommuner ska gå ur sin sårbarhet, säger Anders Bornefalk, rapportförfattare och nationalekonom på Svenskt Näringsliv.

Möjligheten att pendla har tillsammans med det lokala företagsklimatet stor betydelse för kommunernas sårbarhet.

– Intressant nog ser vi ett kluster av gamla brukskommuner som av tradition haft ett lågt företagande men som nu minskat sin sårbarhet genom ett ökat företagande. Smedjebacken, Norberg och Hedemora, men också Sandviken och Hofors, tillhör dessa kommuner. Det ökade företagandet gör dem mer stabila och robusta, säger Sten Axelsson, rapportförfattare och analytiker på Tillväxtverket.

I glest befolkade kommuner med brist på kollektivtrafik och vägar ökar sårbarheten. Exempel är kommuner längs E22 i sydöstra Sverige, i Dalsland upp mot Värmland och även i Västernorrland. Precis som 2011 finns det genuint sårbara kommuner i Bergslagen och områden i Glasriket. I dessa områden har sårbarheten snarast befästs, även om orsakerna är varierade. Till det läggs nu ett nytt bälte med sårbara kommuner i norra Dalarna och nedre Norrlands inland.

I rapporten finns hela listan över alla kommuner och deras grad av sårbarhet.

Mer information:

Sten Axelsson, analytiker Tillväxtverket 08-681 66 43

Anders Bornefalk, nationalekonom Svenskt Näringsliv 08-553 431 22

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige