Gå direkt till innehåll
Checkar till små företag på väg mot större marknader

Pressmeddelande -

Checkar till små företag på väg mot större marknader

Nu kan små företag söka pengar för att växa internationellt. Totalt fördelas 51 miljoner kronor i affärsutvecklingscheckar till små företag i hela landet.

Pengarna kan användas till att köpa tjänster och projektanställa inför en internationalisering eller en satsning på att utöka den internationella marknaden. Företaget ska ha 2–49 anställda och omsätta minst tre miljoner kronor.

Så här fördelas affärsutvecklingscheckarna i landet:

Dalarna 2 300 000 kr
Gävleborg2 300 000 kr
Halland2 100 000 kr
Jönköping2 750 000 kr
Kalmar2 050 000 kr
Kronoberg2 000 000 kr
Skåne6 150 000 kr
Stockholm8 250 000 kr
Gotland750 000 kr
Södermanland1 350 000 kr
Uppsala2 850 000 kr
Värmland2 050 000 kr
Västerbotten1 250 000 kr
Västmanland1 850 000 kr
Västra Götaland6 200 000 kr
Örebro2 700 000 kr
Östergötland3 600 000 kr
Totalt51 250 000 kr

Checkarna omfattar 50 000 - 250 000 kr och betalar halva kostnaden för affärsutvecklingsinsatsen, resten betalar det sökande företaget. Tillväxtverket samarbetar regionalt med bland andra länsstyrelser, regioner, Almi Företagspartner, Enterprise Europe Network, Business Sweden, Exportkreditnämnden och handelskammare som bedömer ansökningar.

Läs mer om detaljerna kring ansökan här: www.tillvaxtverket.se/checkar

Se också filmen https://www.youtube.com/watch?v=wXYr9TLZo3A om företaget Smartsign, som berättar om vilken nytta de har haft av Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar.

Mer information:

Tony Backer-Meurke 08-681 94 10

Karin Silfversten 08-681 91 09

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. En av insatserna är affärsutvecklingscheckar vars syfte är att främja affärsmöjligheter genom att förbättra små företags förutsättningar att nå nya mark­nader. Under 2015 beviljades 18 regioner affärsutvecklingscheckar för sammanlagt 60 miljoner kronor.

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191