Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Crowdfunding kräver öppenhet och hjärtlighet

Crowdfunding kan bidra till att överbrygga det finansiella gap som finns för vissa företag och entreprenörer. Men finansieringsformen ställer krav på öppenhet för att reducera osäkerheten i ett projekt.

Crowdfunding är ett sätt att genom kontakter och transaktioner på Internet samla medel från många olika håll. Oftast finns det även andra motiv än strikt kommersiella för den gemensamma finansieringen. Pengarna som samlas ihop går ofta till en typ av företag eller projekt som kan ha det svårare att få finansiering via traditionella finansieringsformer.

Bland de nordiska crowfundingplattformarna är Funded By Me hittills störst. Sedan 2011 har företaget samlat in cirka 5,1 miljoner kronor till 686 projekt.

Det finns både kommersiella och altruistiska motiv bakom användningen av crowdfunding. Finansiärer kan vilja identifiera sig med projektet, satsningen upplevs som samhällsnyttig eller projektet upplevs som drivande inom teknik- och designområdet.

Men det finns en del utmaningar för företag som finansieras via crowdfunding. Ofta innebär det mycket jobb för liten utdelning. Dessutom har den svenska marknaden få investerare. Osäkerheten måste också reduceras, att det handlar om små belopp räcker inte för att skapa trygghet i systemet.

Crowdfunding bygger också på att hjärtat är med. Den som söker finansiering bör vädja till finansiärers hjärta genom att hitta gemensamma nämnare som en geografisk plats eller ett intresse. Det går inte att vara för generell och bred i sitt budskap.

Enligt rapporten behövs mer kunskap om finansieringsformen för att skapa förtroende och en gynnsam utveckling av denna del av den finansiella marknaden. Dessutom behövs information om lagar, regler, risker och möjligheter med den här typen av finansiering.

Läs mer i rapporten på www.tillvaxtverket.se

 

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Ett av de områden som myndigheten arbetar med är kapitalförsörjning för nya och mindre företag. Inom ramen för detta analyseras olika finansieringsformer och´möjligheter att stimulera finansieringen av små företags kapitalbehov för att främja tillväxt.


Ytterligare information:

Wilhelm von Seth, utvecklingsfrågor företagande 08-681 94 89

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige