Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Den svenska musikbranschen växer

Efterfrågan på svensk musik ökar utomlands och musiklyssnandet i Sverige växer. Musikbranschens totala tillväxt var fyra procent mellan 2010 och 2011, det vill säga högre än Sveriges tillväxt i stort.

Den svenska musikbranschen omsatte drygt 6,3 miljarder kronor 2011, vilket motsvarar en ökning på fyra procent jämfört med året innan. Siffran inkluderar försäljning både på den inhemska marknaden och på exportmarknaden. Exporten på drygt en miljard kronor står för 16 procent av den totala omsättningen, vilket är en procent mer än föregående år.

Både intäkterna från försäljning av inspelad musik samt upphovsrättsliga intäkter på onlineområdet ökade starkt år 2011. Onlineförsäljningen av inspelad musik på den inhemska marknaden gick för första gången om den fysiska försäljningen och motsvarade 56 procent av marknaden.

I förhållande till år 2010 märks en trend som pekar mot att onlineförsäljningen tar en allt större andel av den totala försäljningen av inspelad musik även på exportmarknaden.

– Musiken är en framtidsbransch med högre tillväxt än Sverige i stort och vi kommer att se en snabb fortsatt utveckling på den digitala marknaden även framöver, säger Elisabet Widlund, vd för Musiksverige.

Sammanlagt stod konsertintäkter för drygt hälften av de totala intäkterna. De uppgick till 3,2 miljarder kronor och representerade 51 procent. Upphovsrättsliga intäkter uppgick till 1,7 miljarder kronor och utgjorde 27 procent medan intäkter från inspelad musik uppgick till knappt 1,4 miljarder kronor och motsvarades av 22 procent.

–Det här faktaunderlaget ökar möjligheterna för oss att initiera relevanta utvecklingssinsatser inom ramen för vårt regeringsuppdrag, säger Tillväxtverkets tf generaldirektör Birgitta Böhlin.

Musikbranschen är en del av de växande kreativa näringarna. Den sysselsätter fler än till exempel fordonsindustrin och har en omsättning som motsvarar tre procent av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP. Rapporten Musikbranschen i siffror - Statistik för 2011 ingår i Tillväxtverkets arbete med kulturella och kreativa näringar. Arbetet genomförs i samarbete med intresseorganisationen Musiksverige och rapporten är författad av kunskapsföretaget Volante.

 

Läs hela rapporten på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Mer information:

Klas Rabe, programansvarig kulturella och kreativa
näringar Tillväxtverket 08-681 65 34, klas.rabe@tillvaxtverket.se

Elisabet Widlund, vd Musiksverige 073-044 94 09, elisabet@musiksverige.orgÄmnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige