Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Drygt åtta miljoner i investeringsstöd till Idre Fjäll

Tillväxtverket har beslutat att ge Stiftelsen Idre Fjäll i Älvdalen, Dalarna, regionalt investeringsstöd på sammanlagt 8,56 miljoner kronor eller högst tio procent av planerade investeringar i bland annat liftar, snökanoner och en toppstuga.

Stiftelsen Idre Fjäll har en stor betydelse för sysselsättningen i Älvdalens kommun i norra Dalarna. Satsningen innebär att antalet helårsanställda beräknas öka med tio personer till totalt 207 helårsanställda.

”Företaget har arbetat målmedvetet för att utveckla såväl vinter- som sommarverksamhet. Många av de anställda är i dag åretruntanställda personer som bor i regionen. Planerade investeringar syftar till att utveckla och stärka företagets ställning på marknaden ytterligare”, skriver Tillväxtverket i sitt beslut.

Regionalt Investeringsstöd beviljas av Tillväxtverket samt av vissa länsstyrelser/regionförbund och kan lämnas till företag i geografiskt avgränsade områden. Syftet med stödet är att främja en hållbar tillväxt i stödföretagen och därmed en hållbar regional utveckling. Under april-december 2009 beviljade Tillväxtverket 19 regionala investeringsstöd på 125 miljoner kronor och medverkade därmed till totala investeringar på närmare 700 miljoner kronor.

Ytterligare information:

Christina Lugnet, generaldirektör 08-681 91 10

Göran Lättman, enhetschef Företagsstöd 08-681 94 83

Joacim Johansson, vd Idre Fjäll 070-347 14 00 

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige