Gå direkt till innehåll
EU-miljarder gör nytta i hela landet

Pressmeddelande -

EU-miljarder gör nytta i hela landet

Foto: Carola Björk

Miljövänlig växtbioteknik i Uppsala och upprustning av vägar för ökad turism till Härjedalsfjällen. Det är exempel på satsningar som finansieras av svenska och europeiska skattepengar genom EU:s investerings- och utvecklingsfonder.

Under 2014-2020 finns totalt 936 miljoner euro i de EU-program som Tillväxtverket förvaltar till investeringar som stärker företagens och regionernas konkurrenskraft i hela landet.

Tillsammans har de åtta regionala strukturfondsprogrammen i Sverige under 2007-2013 bidragit till att skapa ungefär 43 000 nya jobb och 17 800 nya företag. Sverige deltar också i program för gränsregionalt samarbete, de som förvaltades i Sverige har beviljats totalt 2,3 miljarder kronor.

Under nuvarande period är insatserna uppdelade i nio program. Investeringar ska prioriteras inom tre tematiska mål; stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag samt stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Tillväxtverket finansierar också projekt i det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak.

-I dag på Europadagen finns det anledning att påminna om att genom våra EU-program kan många skattekronor växlas upp till betydelsefulla regionala investeringar. Under den här perioden hoppas vi kunna öka näringslivets medverkan samtidigt som det ska bli enklare att söka EU-medel. Dessutom utvecklar vi samarbetet med de andra myndigheterna som finansierar EU-projekt för att stärka konkurrenskraften i regionerna, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Tillväxtverket förvaltar de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Europeiska regionala utvecklingsfonden syftar till att minska den regionala obalansen inom EU och finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling. Läs mer på http://eu.tillvaxtverket.se .

Ytterligare information:

Patrik Sällström, tf avdelningschef Europaprogrammen Tillväxtverket 08-681 92 22


Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige