Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EU-stöd till Optand Teknikland krävs tillbaka

 

Tillväxtverket har idag, måndag,  fattat beslut om återkrav från projektet Optand Teknikland av tidigare utbetalade medel. Beslutet rör medel som beviljats ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 Tillväxtverket har tidigare (2011-12-14) beslutat att upphäva stöd med 8 011 049 kronor till projektet. Det nya i detta beslut är kravet om återbetalning.

Anledningen till beslutet och bakgrunden till ärendet framgår av bifogade beslut.

Tillväxtverket är medvetet om att återkravet kan leda till allvarliga konsekvenser för Optand Teknikland.

– Det är mycket tråkigt att behöva fatta detta beslut, men det regelverk vi har att förhålla oss till lämnar inte utrymme för att handla annorlunda. Det är samma regelverk som gäller över hela EU, säger Tommy Anjevall, enhetschef för Programstöd finansiering och kontroll vid Tillväxtverket.

 

Ytterligare information
Tommy Anjevall, enhetschef Programstöd finansiering och kontroll,

08-681 96 16

 

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de åtta regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Europeiska regionala utvecklingsfonden syftar till att minska den regionala obalansen inom EU och finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling.

 

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige