Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EU-stöd till Optand Teknikland krävs tillbaka

 

Tillväxtverket har idag, måndag,  fattat beslut om återkrav från projektet Optand Teknikland av tidigare utbetalade medel. Beslutet rör medel som beviljats ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 Tillväxtverket har tidigare (2011-12-14) beslutat att upphäva stöd med 8 011 049 kronor till projektet. Det nya i detta beslut är kravet om återbetalning.

Anledningen till beslutet och bakgrunden till ärendet framgår av bifogade beslut.

Tillväxtverket är medvetet om att återkravet kan leda till allvarliga konsekvenser för Optand Teknikland.

– Det är mycket tråkigt att behöva fatta detta beslut, men det regelverk vi har att förhålla oss till lämnar inte utrymme för att handla annorlunda. Det är samma regelverk som gäller över hela EU, säger Tommy Anjevall, enhetschef för Programstöd finansiering och kontroll vid Tillväxtverket.

 

Ytterligare information
Tommy Anjevall, enhetschef Programstöd finansiering och kontroll,

08-681 96 16

 

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de åtta regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Europeiska regionala utvecklingsfonden syftar till att minska den regionala obalansen inom EU och finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling.

 

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material