Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Europeiskt nätverk leder företag till nya marknader

Den 7- 9 oktober träffas 800 företagsrådgivare från 40 länder i Stockholm för att diskutera hur de bäst hjälper småföretag att göra affärer i Europa. Rådgivningsnätverket Enterprise Europe Network har sedan starten i fjol hjälpt 2216 företag i Sverige att hitta utländska affärskontakter.

Företaget FriGeo i Kiruna har utvecklat en metod för sanering av giftigt bottensediment och avvattning av slam.

- Vi behövde stöd i affärsutvecklingsprocessen. Nätverket har hjälpt oss att lyfta blicken, bli aggressivare på marknaden och på så sätt synliggöra våra produkter, säger Mats-Johan Rostmark, vd på FriGeo.

Mötet i Stockholm hålls inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU och ärEnterprise Europe Networks årskonferens. Temat är hur nätverket kan stötta små och medelstora företag så att de hittar affärsmöjligheter även i kristider.

På konferensen medverkar näringsminister Maud Olofsson och Francoise Le Bail, vice generaldirektör på EU-kommissionens DG Enterprise. Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet är en av talarna liksom David Storey, professor på Warwick Business School i England. Tillväxtverket arrangerar konferenseni samarbete med EU-kommissionen.

Fakta om Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network består av 600 organisationer i 40 länder som arbetar med information och rådgivning till små och medelstora företag.

Nätverket erbjuder:

  • Information och rådgivning om EU-regler, internationalisering och EU-finansiering
  • Service och hjälp vid teknik- och forskningssamarbete
  • Förmedling av internationella affärskontakter, främst inom Europa

I Sverige finns Enterprise Europe Network över hela landet. Tillväxtverket koordinerar och finansierar verksamheten i Sverige. Initiativet tillEnterprise Europe Networkkommer från EU-kommissionen. Läs mer om nätverket på www.enterpriseeurope.se

Ytterligare Information:

Lena Stenberg, Tillväxtverket 08-681 65 82

Maria Evertsson, Tillväxtverket 08-681 91 26

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige