Gå direkt till innehåll
Fler gästnätter från svenska turister än innan pandemin

Pressmeddelande -

Fler gästnätter från svenska turister än innan pandemin

Ny statistik från Tillväxtverket visar att svenskarnas semestrande på hemmaplan har gett stor effekt på antalet gästnätter på landets hotell, campingar och vandrarhem. I juli var antalet gästnätter från svenska turister till och med fler än innan pandemin.

Antalet gästnätter från svenska turister i juli 2021 uppgick till drygt 10,2 miljoner. Det motsvarar en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period året innan och en ökning med 10 procent jämfört med 2019. De svenska gästnätterna i juli månad var alltså fler än innan pandemin.

Det kan ha sin förklaring i ett större fokus på den inhemska marknaden från turistnäringen, restriktioner utomlands, uppdämd reslust och ökad vaccinationsgrad, säger Jimi Löfman, ansvarig för inkvarteringsstatistiken på Tillväxtverket.

Fler utländska turister men färre än innan pandemin

Antalet utländska gästnätter uppgick under juli 2021 till cirka 1,3 miljoner, vilket var en ökning med 179 procent jämfört med juli 2020. Trots den stora procentuella ökningen så låg de utländska gästnätterna fortfarande under normala nivåer. Det innebär att det på totalen fortfarande är en bit kvar innan vi är tillbaka på liknande nivåer som innan pandemin. Jämfört med juli 2019 var det totalt 14 procent färre gästnätter i Sverige under juli 2021.

Ökning av gästnätter i alla län

Under juli 2021 skedde en ökning av antalet gästnätter i alla län jämfört med motsvarande period året innan. Störst relativ ökning hade Stockholms län, följt av Västerbottens län samt Kronobergs län. Antalet gästnätter i Stockholms län uppgick till drygt 1,2 miljoner, vilket var en ökning med 71 procent jämfört med juli 2020. Västerbottens län med 340 000 gästnätter hade en ökning med 49 procent. Gästnätterna i Kronobergs län uppgick till 200 000, en ökning med 47 procent jämfört med juli 2020.

I Gävleborg, Västernorrland, Västmanland, Jämtland, Södermanland samt Gotlands län var de totala antalet gästnätter fler än innan pandemin.

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras av Tillväxtverkets med SCB som underleverantör


Länk till Inkvarteringsstatistik juli 2021

För mer information kontakta

Jimi Löfman

Analytiker

08-671 07 55

jimi.lofman@tillvaxtverket.se

Ämnen


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige