Gå direkt till innehåll
Fler sociala företag i landet men stora regionala skillnader

Pressmeddelande -

Fler sociala företag i landet men stora regionala skillnader

Allt fler personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden får jobb i sociala företag. I dag finns det 268 sociala företag i Sverige, en ökning med 79 procent sedan 2008. Flest sociala företag finns i Västra Götaland.

Det visar en ny kartläggning från Tillväxtverket av så kallade arbetsintegrerande sociala företag. Dessa företag kännetecknas av att de:

  • Driver näringsverksamhet med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete.
  • Skapar delaktighet för medarbetarna genom exempelvis ägande och avtal.
  • Återinvesterar vinster i den egna eller liknade verksamheter och är fristående från offentlig verksamhet.

Totalt finns i dag 268 arbetsintegrerande sociala företag i landet, jämfört med 150 företag  2008. Dessa företag sysselsätter närmare 9 000 personer. Dessutom är ett 30-tal nya sociala företag på gång. Vanligast är att företagen drivs som ekonomiska föreningar, men de kan även drivas som ideella föreningar, stiftelser eller aktiebolag. Företagen har verksamhet i branscher som försäljning, hotell och restaurang, hushållsnära tjänster och bygg och fastighetsservice.

Arbetsintegrerande sociala företag finns i stora delar av landet men de regionala skillnaderna är stora. Västra Götaland har 57 arbetsintegrerade sociala företag, vilket är flest i landet jämfört med andra regioner/län. Stockholms län har 50 arbetsintegrerande sociala företag och Skåne 25 företag. Hallands län är enligt kartläggningen det enda länet/regionen i landet helt utan arbetsintegrerandeföretag.

− Utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag är beroende av samverkan både nationellt och lokalt. Myndigheter, kommuner och företagen kan gemensamt identifiera behov och marknader för att skapa arbetstillfällen och hållbar tillväxt i arbetsintegrerande sociala företag, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

    Idag, onsdag, inleds sociala företagsmässan på Kulturhuset i Stockholm. På mässan finns arbetsintegrerande företag på plats för att presentera sin verksamhet, inspirera och inspireras av deltagarna på mässan.

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. En av myndighetens insatser är programmet för sociala företag som syftar till att stödja utvecklingen i hela landet. Beslut har fattats om att bevilja 26 projekt under 2012 totalt 12 miljoner kronor, varav Tillväxtverket finansierar cirka hälften av summan.

 

Ytterligare information

Eva Johansson, programledare Socialt företagande 08-681 96 61

Eva Carlsson, handläggare Socialt företagande 08-681 92 23

Ämnen

Kategorier


Vi gör det möjligt för fler att förverkliga affärsidéer genom att stödja utveckling av företag och marknader och göra det enklare att vara företagare. Våra insatser för entreprenörskap kan delas in i tre områden: affärsutveckling, kapitalförsörjning och enklare företagande. Dessutom bidrar vi till förnyelse inom tre utvalda marknader: vård och omsorg, miljödrivna marknader samt de rese- och upplevelsedrivna marknaderna.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige