Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler utlandsfödda företagare trots tillväxthinder

Antalet företag som drivs av personer med utländsk bakgrund ökar. Företagande är nu lika vanligt bland utlandsfödda personer som bland personer födda i Sverige. Men, utlandsfödda företagare har svårare att få lån och krediter när de vill växa, visar en rapport från Tillväxtverket.

Under 2001-2008 ökade antalet företag som startades av utlandsfödda personer med 75 procent, från 4 400 till 7 700 företag. Antalet utlandsfödda företagare ökade från 60 800  år 2005 till 74 100 personer under det första kvartalet 2010. Det är en ökning med 22 procent.

Den juridiska formen för att driva företag skiljer sig något mellan företagare med utländsk bakgrund och företagare födda i Sverige. En större andel företagare som är födda i Sverige driver sin verksamhet i form av aktiebolag medan fler företagare med utländsk bakgrund driver sin verksamhet som enskild firma.

Att företagare med utländsk bakgrund mer sällan driver företag i aktiebolagsform kan vara en faktor som håller tillbaka tillväxtsmöjligheterna. Tillväxtverkets siffror visar att företagare med utländsk bakgrund har betydligt svårare att få krediter och lån för såväl etablering som tillväxt jämfört med företagare med svensk bakgrund.

- Det är viktigt att undanröja hinder för att frigöra den outnyttjade potentialen som finns hos företagare med utländsk bakgrund. De ska finnas goda möjligheter för alla entreprenörer att utveckla sina företag, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

 

Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. Ett av våra uppdrag är att stärka konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler och växande företag som drivs av personer med utländsk bakgrund. För detta arbete har regeringen avsatt 60 miljoner kronor under 2008-2010.

 

Ytterligare information:

 Vukica Bosnjak, programansvarig 08-681 92 25

 vukica.bosnjak@tillvaxtverket.se

 Hakim Belarbi, kommunikatör 08-681 96 54

hakim.belarbi@tillvaxtverket.se

 

 

 

Ämnen

Taggar


Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191
Jan Pettersson

Jan Pettersson

Presskontakt Presskommunikatör 08-6819191

Relaterat material