Gå direkt till innehåll
Fler vägar till jobb och företagande för utrikes födda kvinnor

Pressmeddelande -

Fler vägar till jobb och företagande för utrikes födda kvinnor

Kompetensförsörjning och förnyelse behövs för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Nu öppnar Tillväxtverket två utlysningar för att främja utrikes födda kvinnors vägar till jobb och företagande.

Den ena utlysningen riktar sig till regionalt utvecklingsansvariga aktörer. Det handlar om att stärka integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och ta vara på den erfarenhet som finns i det företagsfrämjande arbetet.

-Vi ser på möjligheterna till företagande och rekrytering med nya glasögon. Våra invanda föreställningar om vem som är företagare eller som kan bli anställd ska inte styra. Det är meriter som ska leda till jobb. Alla som vill och vågar starta företag ska kunna göra det oavsett ålder, kön, bakgrund eller bransch, säger Helena Nyberg Brehnfors, chef för enheten Entreprenörskap.

Den andra utlysningen vänder sig till organisationer, företag, kommuner med flera som kan söka finansiering till projekt som stärker utrikes födda kvinnors förutsättningar till egen försörjning. Det kan göras genom starkare nätverk och kontakter på arbetsmarknaden.

Under 2018 - 2020 kommer Tillväxtverket att finansiera flera projekt som kan bidra till bättre kompetensförsörjning i näringslivet. Det ska ske genom att fler utrikes födda kvinnor får anställning, praktik, påbörjar studier eller startar företag.

-Om fler affärsidéer tas tillvara får vi också fler som vill och vågar starta nya företag som utvecklar nya tjänster och marknader. Att ta tillvara den innovationskraft som finns i landet ger förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en mångfald av företag och företagare i olika branscher bidrar till förnyelse, säger Helena Nyberg Brehnfors.

Mer information:

Eva Johansson 08-681 96 61

Lejla Babajic Löfgren 08-681 93 63

Utlysningen integration i regional kompetensförsörjning

Utlysningen nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor

Om regional kompetensförsörjning

Vägar till jobb för utrikes födda kvinnor

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige