Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Företagande mot arbetslöshet i ny bok från Tillväxtverket

Allt fler personer har svårt att få ett arbete. Arbetsintegrerande sociala företag är ett verktyg för att få fler i arbete. I dag finns det 271 sådana företag i hela landet. I dag, tisdag, släpper Tillväxtverket en bok som beskriver hur de sociala företagen kan startas för att skapa meningsfulla arbeten för långtidsarbetslösa.

Den här typen av företag lyfts fram i en ny bok om arbetsintegrerande sociala företag och ESF-projekt som Tillväxtverket lanserar i veckan. Boken ”Att lära av mirakel – att vända arbetslöshet till hållbart företagande har tagits fram av Temagrupp Entreprenörskap och Företagande, kopplad till Tillväxtverket och finansierad av bland annat Europeiska socialfonden, ESF. Boken består av totalt 13 kapitel som berör allt från delaktighet, finansiering och rekrytering till engagemang, ledarskap och social franchising.

Totalt finns det 271 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige, vilket är en ökning med 81 procent sedan 2008. Flest företag finns det i Västra Götaland, 57 stycken.

Flest företag i förhållande till invånare i länet finns det på Gotland, 10,5 företag per 100 000 invånare. Arbetsintegrerande sociala företag är företag som bedriver näringsverksamhet med målet att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden samtidigt som man levererar varor och tjänster som marknaden behöver.

Boken presenteras i dag på ett bokmingel. Media är välkommen.

Tid: Tisdagen den 4 december kl 16.30-20.00

Plats: Sveriges kommuner och landsting, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm, lokal Torget

Frågor: kajsa.villman@tillvaxtverket.se

Fakta om arbetsintegrerande sociala företag:

Arbetsintegrerande sociala företag driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster). Företagen ska:

  • integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
  • skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • återinvestera sina vinster i den egna eller liknade verksamheter
  • vara fristående från offentlig verksamhet

Totalt finns det 271 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige.

Ladda hem boken på http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1852

 

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. En av insatserna är programmet för sociala företag som syftar till att stödja utvecklingen i hela landet. Beslut har fattats om att bevilja 26 projekt under 2012 totalt 12 miljoner kronor, varav Tillväxtverket finansierar cirka hälften av summan.

Ytterligare information

Eva Johansson, projektledare Temagruppen Entreprenörskap och Företagande på Tillväxtverket

E-post: eva.johansson@tillvaxtverket.se  Telnr  08-681 96 61

 

 

 

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige