Gå direkt till innehåll
Företagarkvinnor lyfts fram som förebilder

Pressmeddelande -

Företagarkvinnor lyfts fram som förebilder

Tillväxtverket trycker i dag på startknappen för en kampanj som lyfter fram och synliggör företagarkvinnor. I applikationen Förebilden på Facebook kan vem som helst lyfta fram en företagarkvinna som sin förebild eller tipsa en företagsam kvinna om att starta företag.

En fjärdedel av företagen i Sverige drivs av kvinnor. 260 000 kvinnor driver företag, på heltid eller deltid. Med företagarkvinnor som förebilder känns företagande som en möjlighet för fler kvinnor.

- Genom att kommunikationen sker från vän till vän på Facebook skapas en mer personlig avsändare som vi tror kan förändra den generella bilden av företagaren och att fler kvinnor se företagande som en möjlighet, säger Gunilla Thorstensson, ansvarig för programmet Främja kvinnors företagande.

Ett led i Tillväxtverkets arbete med att främja kvinnors företagande är att göra kvinnors företagande mer synligt i samhället och förändra den traditionella bilden av företagaren. Kampanjen pågår under våren och fokuserar på att lyfta fram företagarkvinnor som förebilder och att tipsa driftiga kvinnor om att starta företag. Facebook-applikationen är navet i kampanjen och finns på http://apps.facebook.com/forebilden/ .

 

Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. Myndigheten driver programmet Främja kvinnors företagande, som handlar om att göra nytta för de kvinnor som nu driver företag, att göra företagandet mer möjligt för kvinnor i dag och i framtiden samt att göra kvinnors företagande mer synligt, t.ex. genom ta fram och sprida fakta och statistik samt arbeta med attityder och förebilder. Läs mer om programmet på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande.

 

Ytterligare information:

Gunilla Thorstensson, programansvarig Främja kvinnors företagande 08-681 65 87

 

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige