Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Företagsaccelerator skapar lönsam tillväxt

Nu lanseras Företagsacceleratorn för tillväxtbenägna företag i hela landet. Syftet är att genom ett individuellt anpassat företagsstöd skapa tillväxt i etablerade små och medelstora företag. Insatsen drivs av CONNECT Sverige och finansieras initialt av Tillväxtverket, Vinnova, Trygg-Hansa och EU-stöd med kompletterat engagemang från näringslivet.

- Små och medelstora företag spelar en viktig roll för att skapa tillväxt i Sverige och därför är den nationella etableringen av Företagsacceleratorn en av flera betydelsefulla åtgärder som vi satsar på, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Med stöd av Företagsacceleratorn kan företag analysera kompetensbehovet, delta i mentorsprogram och sätta igång åtgärdspaket som bidrar till att skapa tillväxt och driver företagen framåt.

- Det görs många insatser för att hjälpa entreprenörer att starta nya företag, men få arbetar med de företag som redan finns. Genom Företagsacceleratorn kompletterar vi vårt arbete med så kallade start-ups genom att även arbeta med små och medelstora företag som behöver en nytändning. Det kan handla om företag som har stagnerat, vuxit för snabbt och saknar fungerande strukturer eller vid ett generationsskifte, säger Johan Carlstedt, vd på CONNECT Sverige och ansvarig för den nationella etableringen.

Satsningen omfattar 20 miljoner kronor under 2009. Vinnova bidrar med 2,5 miljoner kronor, Tillväxtverket med 7,5 miljoner kronor samt 10 miljoner kronor från EU:s strukturfonder. Projektet riktar sig till ungefär 2 500 företag i hela landet. Genom samarbetet når Tillväxtverket även de målgrupper som finns inom myndighetens program för miljöteknikföretag, företagare med utländsk bakgrund, kvinnors företagande samt medelstora företag.

Ytterligare information:
Johan Carlstedt, vd CONNECT Sverige 08-791 29 03 mobil 070-314 30 82
Christina Lugnet, generaldirektör Tillväxtverket 08-681 91 10
Cammi Hilland, kommunikationsansvarig CONNECT Sverige 08-791 29 33 mobil 073-153 13 39

Tillväxtverket bildades den 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.

CONNECT stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag genom att sammanföra entreprenörer med kompetens, kapital och nya marknader.

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige